Vil du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i menigheten – noe for enhver kan man gjerne si. Det dreier seg både om forbønn, søndagsskoleledere, kirketjenere, kirkekaffe og diverse utvalg.

Akkurat nå har vi konkrete behov for noen som kan gå inn i disse tjenestene:

Forbønn

I menigheten kan du være med i forbønnstjenesten blant annet ved å påta deg bønneansvar for en skoleklasse eller for konfirmantene. Du kan være med i Åpen Kirke med tid for stillhet, bønn og ettertanke en tirsdag i måneden.

Besøkstjeneste

I menigheten er det en del gamle og syke – og andre som ønsker besøk. Både presten, diakonen og frivillige besøker flere av disse jevnlig. Det er stadig behov for flere som kan være med i besøkstjenesten. Er dette noe du kan tenke deg å være med i, så ta kontakt med diakonen vår.

Kirkeskyss

Flere i menigheten trenger hjelp til å komme seg til gudstjenester og møter på søndager. Kan du bidra med skyss mer eller mindre fast, så ta kontakt med menighetskontoret.