«Velkommen-hjem-fest»

Søndag 29. august inviterer menighetsstyret til en «velkommen-hjem-fest». Det er lenge siden vi har sett hverandre i menigheten. Mange har kjent på savn etter det fysiske fellesskapet, samtidig som nettsendingene har gitt oss nye vaner. Nå får vi endelig samles igjen i vårt åndelige hjem. Medlemmer og andre som har sitt hjem i menigheten, barn ungdom og voksne, er hjertelig velkommen!

Hold av datoen 29. august etter søndagsmøtet. Trivelig fellesskap, mulighet for prat, litt enkel mat og aktiviteter for hele generasjonsmenigheten står på programmet. Velkommen!