Utenlandstjeneste for Møyfrid og Arild Fehn

Møyfrid og Arild Fehn har vært utsendinger før. Da var de i Vietnam. Denne gangen reiser de til Filippinene. Den 29. februar reiser de til Manila for å bo der i to år.

Selv om Møyfrid og Arild denne gangen ikke er DELK-utsendinger, så var de på besøk i Ryenberget menighet 19. januar og ble bedt for i forbønnen.

Hva er det som venter på Filippinene?

De første månedene skal de sette seg inn i Misjonsalliansens arbeid og prosjekter, bli kjent med ansatte og de lokale partnerne og gå på språkkurs. I juli tar Arild over som leder av landkontoret mens Møyfrid skal jobbe som rådgiver for enkelte prosjekter, bla annet et som handler om tenåringsgraviditeter, som er en stor utfordring på Filippinene.

Arbeidet til Misjonsalliansen på Filippinene er i hovedsak rettet mot barn og unge, deres oppvekstsvilkår, utdanning og rettigheter. Flom- og katastrofeberedskap, klima og miljø er også viktige satsningsområder i et land som stadig rammes av tyfoner, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Arild forteller om motivasjonen og hvordan det er å reise på utenlandstjeneste denne gangen:

Helt siden vi kom hjem fra Vietnam i 2004 har vi hatt en liten drøm om å kunne bli brukt i en tjeneste ute igjen, og gjerne i Asia, som vi kjenner ganske godt. Nå ser vi at erfaringene gjennom mange års arbeid i Kirkens Bymisjon for min del og Møyfrids virke som jordmor passer godt til nye utfordringer på Filippinene. Likevel har det tatt tid for oss å bli fortrolige med beslutningen da vi denne gangen reiser «alene» uten våre fire barn. Vi takker Gud for muligheten til en tjeneste blant de fattige i Manila og øyene omkring og gleder oss til arbeidet. Vi har sett at Misjonsalliansens prosjekter og allianser kan endre livene til mange og gi håp om en bedre fremtid. Det inspirerer og motiverer oss.

Også denne gangen er oppfordrer Møyfrid og Arild Ryenberget menighet til å be for dem og huske på barn og unge på Filippinene i hjerte og bønn.