Ungdomskveld i Ryenberget

Fredag 17. januar kl 18 blir det oppstart av ungdomskvelder i Ryenberget. Vi starter med lovsang. Håkon prest fortsetter med en andakt med temaet: «Koster det noe å følge Jesus?» Så blir det fredagstaco og aktiviteter i kirkestua og gymsalen.

Er du sånn ca tenåring, så er du hjertelig velkommen til å delta!

Hva skal kveldene hete? Møt opp, så får du være med å bestemme det.

Våren 2020 blir det ungdomskveld følgende kvelder:

17. jan

28. feb

13. mars

17. april – link til digital ungdomskveld kommer snarlig!

15. mai – fysisk oppmøte med påmelding til Håkon 922 93 106

5. juni – fysisk oppmøte med påmelding til Håkon 922 93 106