Tweens

Tweens er avledet av ‘between’ og betegner de som er mellom barn og unge, altså nesten tenåringer.

I 2017 startet menigheten med tweens-samlinger og vi viderefører dette i år også. Samlingene er beregnet for 5. – 7. klassinger. De vil foregå i tilknytning til menighetens søndagsmøte, får variert innhold som er tilpasset aldersgruppen; både bibelopplegg, mat og aktiviteter.

Hæstens datoer for 2019 finner du her.