Trinnvis gjenåpning av Ryenberget menighet

Vi har nå levd helt siden 12. mars uten mulighet til å samles «normalt» som menighet. Nettsendingene som vi har fått til i Ryenberget menighet har vært fine, men mange savner de faste samlingspunktene i menigheten. Når myndighetene nå mener at det er trygt at vi gradvis åpner opp for det, så har eldsteråd og stab drøftet hvordan vi skal få dette til.

Ryenberget menighet er – gledelig nok – en for stor menighet til at vi kan samle hele menigheten innenfor de reglene som gjelder fra 7. mai – maks 50 personer på samme arrangement med tilhørende smittevernregler. Vi pleier jo å være over 100 på gudstjenestene våre!

Vi har kommet til at oppstart for fysisk oppmøte på søndagsmøtene og gudstjenestene i Ryenberget kirke blir søndag 24. mai. Det blir en kombinasjon av «oppmøte for maks 50» og nettsending.

Samlingene i ukedagene vil ha ulik startdato alt etter hvilken aldersgruppe de vender seg til og hvordan de kan tilpasses smittevernreglene.

 • Bibel og brød starter med fysisk oppmøte 13. mai. Påmelding til Håkon 922 93 106 senest kl. 18 dagen før.
 • Ungdomskveldene starter med fysisk oppmøte 15. mai. Påmelding til Håkon 922 93 106 senest kl. 15 samme dag.
 • Torsdagskveld på Ryen starter med fysisk oppmøte 4. juni
 • Åttebønn starter til høsten
 • Åpen kirke starter til høsten
 • Seniortreff starter til høsten
 • Mannskveld: uavklart.
 • Middag og Kor: uavklart

Hvorfor vente helt til 24. mai med søndagsoppmøte?

Det var allerede planlagt et digitalt menighetsmøte søndag 10. mai rett etter gudstjenesten, da de foreløpig siste reglene kom. Alle stemmeberettigede må ha lik mulighet til oppmøte på et menighetsmøte hvis det skal bli gyldig og godkjent av revisor. Derfor blir søndag 10. mai blir «heldigital». 

Søndagen 17.-mai er et samarrangement med Ryenberget skole, med et forventet antall oppmøtte som langt overstiger myndighetenes tall på 50, så den dagen må vi også fortsatt basere oss på en nett-sending.

Kristi himmelfartsdag 21. mai blir det felles nettsending for hele DELK streamet fra Ryenberget kirke.

Hvordan ser vi for oss gudstjenester og møter framover (til neste gang reglene endres)?

Vi vil prioritere å få på plass søndagsskolen og tweens utfra tankegangen at barna og de unge mer enn andre trenger trosformidling i virkelige møter mellom mennesker, mer enn det digitale plattformer kan gi.

Heldigvis er bygningsmassen på Ryenberget slik at vi kan bruke forskjellige innganger og holde ulike grupper helt adskilt slik at vi kan arrangere tre ulike arrangement samtidig:

Søndagsskolen

 • Bruker den nedre inngangen på baksiden og samles i 1.-klasserommet (vanlig sted). 
 • Der vil de også ha tilgang til eget toalett. 
 • De som skal på søndagsskolen kan ikke bevege seg til andre deler av bygget. 
 • Det forutsettes at alle barn har en forelder med seg for å sørge for at smittevernavstanden blir opprettholdt. 
 • Maks én forelder på to barn. Møter tre barn fra samme familie, kan begge foreldrene være med på søndagsskolen.
 • Maks antall i 1.-klasserommet: 20 personer (pluss én søndagsskoleleder).
 • Påmelding på SMS til Andreas på 90 26 34 27 innen fredag kl. 18.
 • Bare de som har fått bekreftet at de er påmeldt kan møte.

Tweens

 • Bruker hovedinngangen ved administrasjonen og samles i kirkestua uten foreldre.
 • Kan bruke toalettet i gangen (midt imot kjøkkenet).
 • De som skal på tweens kan ikke bevege seg til andre deler av bygget.
 • Maks ti personer (pluss en tweensleder) kan møte i kirkestua.
 • Påmelding på SMS til Andreas på 90 26 34 27 innen fredag kl. 18.
 • Bare de som har fått bekreftet at de er påmeldt kan møte.

Møte/gudstjeneste

 • Bruker vanlig inngang til vestibyle og kirkerom.
 • Bør ikke bruke toalett i det hele tatt (i nødstilfelle kan det ved sakristiet brukes).
 • De som skal til kirkerommet kan ikke bevege seg til andre deler av bygget.
 • Maks 40 personer (pluss ca. 10 medarbeidere i gudstjenesten) kan møte i kirkerommet
 • Påmelding på SMS til Andreas på 90 26 34 27 innen fredag kl. 18.
 • Bare de som har fått bekreftet at de er påmeldt kan møte.
 • Møtet/gudstjenesten blir også streamet på nettet.
 • De søndager det er nattverd vil nettsendingen bli avsluttet og nattverdhandlingen fortsette i kirkerommet med de smittevernhensyn som kreves rundt alterringen.

Bibel & Brød

 • Bruker vanlig inngang til vestibyle
 • Ved opp til 10 påmeldte brukes kirkestua. Ved mellom 10-49 påmeldte brukes kirkerommet.
 • Påmelding på SMS til Håkon på 922 93 106 senest kl. 18 dagen før.
 • Bare de som har fått bekreftet at de er påmeldt kan møte.
 • Brød-delen (dvs matserveringen utgår)

Ungdomskveld

 • Bruker vanlig inngang til vestibyle.
 • Ved opp til 10 påmeldte brukes kirkestua. Ved mellom 10-49 påmeldte brukes kirkerommet.
 • Påmelding på SMS til Håkon på 922 93 106 senest kl. 15 samme dag.
 • Bare de som har fått bekreftet at de er påmeldt kan møte.
 • Matservering foregår enten ute eller med porsjonsbestillinger. Smittevernhensyn tas.

For alle arrangement kreves også:

 • At du er helt frisk, har vært det i 3 dager, og utenfor risikosonen for å bli alvorlig syk ved smitte. Hver enkelt må selv – eventuelt i samråd med legen sin – vurdere egen helsetilstand og risiko for alvorlig sykdom.
 • Hold minst 1 meter avstand til alle som ikke er i din husstand.
 • Vask hendene grundig før du reiser hjemmefra.
 • Gå rett inn til spritdispenseren og deretter rett inn i kirkerommet.
 • Benytt kun anviste plasser.
 • Salmebøker skal ikke benyttes.
 • Offer/kollekt: Det oppfordres til bruk av VIPPS #23515 og bankoverføringer 6011.05.64719. Kontanter kan brukes så sant det holdes en meters avstand under hele ofringen. Ved bruk av terminal må alle desinfisere hendene før transaksjonen.
 • På grunn av begrenset kapasitet med toaletter (og vask mellom hvert bruk), ber vi om at dere forsøker å unngå toalett besøk i forbindelse med gudstjenesten.
 • Ved møteslutt, vil lederen for samlingen anvise når de som sitter på din rekke skal forlate stedet. Gå da direkte rett ut (via spritdispenseren). Vel ute i fri luft må dere gjerne snakke sammen, så lenge dere holder minst en meters avstand.
 • Vask hendene grundig umiddelbart når du kommer hjem!
 • Hvis du utvikler symptomer 1-2 dager etter kirkebesøket må du melde fra til Kristoffer på 906 28 073. Dette punktet er KJEMPEVIKTIG, og en forutsetning for at vi får holde åpent. 

Det er altså en forutsetning at du føler deg helt frisk, og har vært det det de siste tre dagene.

Dersom du er i tvil om nøyaktig hvilke symptomer som forhindrer oppmøte – ta kontakt med korona-telefonen i kommunen der du bor og rådfør deg!

Husk, alle som kommer til kirken skal føle seg trygge! Derfor viser vi respekt for disse forutsetningene, i tråd med myndighetenes råd og pålegg! 

Er du i tvil, se Gudstjenesten hjemme – via nettet!

Publisert fredag 8. mai 2020. Revidert 14. mai.