Tett på en prest

Årets første mannskveld ble et nærmere bekjentskap med vår nye prest, Håkon Valen-Sendstad.

Det var et godt knippe fremmøtte menn i alle aldre på den første mannskvelden i 2019. Tradisjonen tro var det kveldsmat å få fra kjøkkenteamet før kvelden penset over på en uformell samtale med Håkon Valen-Sendstad, ansatt som ny prest og menighetsarbeider ved Ryenberget menighet fra februar av.

Håkon er en mann med en rikholdig bakgrunn, med et slektsnavn og familiemedlemmer som har satt og setter spor etter seg i norsk kirkelandskap. I samtale med eldstebror Egil Helland fikk de nærmere 30 frammøtte lytte til litt av livshistorien til Håkon, hva som har preget han og formet han, og hva som er viktig for han inn i en ny jobb og en ny menighet. Det opplevdes godt å få komme tettere på en som vil ha stor betydning for menigheten vår i tiden som kommer enn det man normalt sett vil gjøre over en kopp kaffe eller lignende.

Vi lot heller ikke muligheten gå oss forbi til å ha en god Quiz før kvelden tok oss. Takk til Quizmaster Morten Ringsevjen for gode spørsmål og stødig ledelse gjennom dette!