Temaserie: «Møter med Gud»

Kirka er arena for mange viktige møter, planlagte og uplanlagte. Slike møter kan snu en grå og tung dag til det bedre – et smil, et gjensyn med en bekjent, en kopp kaffe … Den viktigste personen vi møter i kirka, er Gud selv. Som andre personer kan han beskrives og erfares, vi kan lytte til det han sier og oppleve at ting endres i oss. Ikke bare endres dagene og timene, men hele livet får retning, innhold og dybde av møtet med Gud. Men hvem er han? Når han taler gjennom sitt Ord, får vi se hvem han er og hva han gjør. Kanskje ser vi noe nytt? 

Velkommen til en temaserie i åtte deler! Temaserien er en god anledning til å invitere med en venn eller nabo som også bærer på dette spørsmålet. Hvem er Gud?  

Søndag 16. august kl. 11 – Matt. 23,37-39: «En Gud som samler»

Familiegudstjeneste m. dåp og nattverd. Forbønn for skolepersonalet.

Søndag 23. august kl. 11 – Matt 6,24-34: «En Gud som forsørger»

Gudstjeneste m. nattverd. Misjonsinnslag.

Søndag 6. september kl. 11 – Matt 20,1-16: «En Gud som er rettferdig?»

Familiegudstjeneste. 7. klasse deltar. 

Søndag 4. oktober kl. 11 – Matt 8,14-16: «En Gud som helbreder»

Gudstjeneste m. nattverd. 

Søndag 18. oktober kl. 11 – Joh 11,1-5: «En Gud som kjenner oss»

Gudstjeneste. Presentasjon av konfirmanter. 10. klasse deltar. Gullkonfirmantfest etter gudstjenesten.

Søndag 1. november kl. 11 – Jes 49,8-10: «En Gud som er barmhjertig»

Gudstjeneste med nattverd. Allehelgensdag.

Søndag 22. november kl. 11 – Matt 25,31-46: «En Gud som dømmer»

Gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 6. desember kl. 11 – Luk 21,27-36: «En Gud som kommer igjen»

Gudstjeneste med skriftemål og nattverd.

Alle gudstjenenestene er ved Kristoffer Hansen-Ekenes. 

Publisert 20. aug 2020.