Nett-TV

Fra 28. juni blir det sommermodus i kirka, dvs nettsendingene tar pause. Teknisk team trenger en velfortjent sommerferie. Her finner du smittevernplakaten.

Sendingene starter som regel kl 11 søndag, men se kalenderen vår for nøyaktige møtetidspunkt på avvikende helligdager.

Forrige sending er tilgjengelig for avspilling i 1 uke.

Notis: Det er lov å la tidligere sendinger ligge tilgjengelig på nettet i inntil en uke for en mindre avgift. Blir sendingene liggende utover en uke, vil det koste en avgift til Nordisk Copyright Burau per musikksekund. Derfor er nå tilgangen til tidligere sendinger fjernet.

Felles-sendinger for hele DELK
finner du her