Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal ha en naturlig og sentral plass i menigheten.

Barna er velkommen til søndagsskole i kirketiden. Vi møtes inne i kirken og går til søndagsskole før talen. Vi bruker Sprell levende opplegg fra Søndagsskolen Norge, og andre opplegg tilrettelagt barn. Bibelfortelling formidlet på ulike måter, sang, lek og aktiviteter er noe av det vi er sammen om. Søndagsskolen foregår i klasserommet til 1.-klasse på skolen – når det ikke er pandemi.

Noen ganger (24. jan; 21. feb; 21. mars; 25. april; 30. mai) blir det også S+, en egen gruppe for de som går i 1.-6.-klasse. Når det er pandemi og vi ikke kan samles blir S+ digital.

Lenke til S+-samlingen 21: mars kl 10:30: Her.