Søndag – når storfamilien møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag, og som regel kl. 11, samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er selvsagt alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna.

De aller fleste gudstjenestene forrettes av en av våre egne prester Kristoffer Hansen-Ekenes og Håkon Valen-Senstad. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på de fleste gudstjenestene.

På søndagsmøtene taler frivillige i menigheten eller gjestepredikanter. Frivillige er også engasjert blant annet som møteledere, forbedere og musikere. Totalt sett gir dette en god variasjon i innhold og form.

Vi satser på å ha søndagsskole hver søndag når det ikke er familiegudstjeneste eller lignende. Noen ganger deler vi søndagsskolegruppa i to, slik at skolebarna (1.-6.-klasse) samles til sin egen gruppe S+. Andre ganger deltar klasser fra skolen i møter eller gudstjenester på sine såkalte kristendomsdager. Sosial samling over en kopp kaffe og noe bakst danner en hyggelig avrunding av kirkedagen.

Oversikt over søndagsmøter og gudstjenester er å finne i kalenderen vår.

Velkommen til søndager i Ryenberget menighet!