Smittevernplakaten i Ryenberget kirke

For å møte opp fysisk i Ryenberget kirke er det viktig:

 • At du er helt frisk, har vært det i 3 dager, og utenfor risikosonen for å bli alvorlig syk ved smitte. Hver enkelt må selv – eventuelt i samråd med legen sin – vurdere egen helsetilstand og risiko for alvorlig sykdom.
 • At du har meldt deg på SMS (fullt navn og mobilnr) til Andreas på 902 63 427 senest fredag kl 18 (for samlinger på søndager) og har fått bekreftelse på SMS at du påmeldt.
 • At du samtykker i at vi lagrer personinformasjonen til bruk for smittevern i ti dager etter arrangementet.
 • At du vasker hendene grundig før du reiser hjemmefra.
 • At du holder minst én meters avstand til alle som ikke er i din husstand.
 • At du går rett inn til spritdispenseren, blir krysset av på oppmøtelista og deretter går rett inn i rommet hvor arrangementet finner sted.
 • At du benytter kun anviste plasser.
 • At salmebøker ikke benyttes.
 • At du holder minst én meters avstand til andre når og hvis du vil gi kollekt i kontanter og at du desinfiserer hendene før bruk av bankterminal.
 • At du desinfiserer hendene før eventuell bruk av lysgloben.
 • At du prøver å bruke toalett så lite som mulig pga begrenset kapasitet.
 • At du etter møteslutt venter med å gå ut til det er din tur og at du da går via spritdispenseren og rett ut.
 • At du vel ute i fri luft gjerne snakker sammen med de andre, så lenge dere holder minst en meters avstand.
 • At du vasker hendene grundig umiddelbart når du kommer hjem.
 • At hvis du utvikler symptomer 1-2 dager etter kirkebesøket så må du melde fra til Kristoffer på 906 28 073. Dette punktet er KJEMPEVIKTIG, og en forutsetning for at vi får holde åpent. 

Det er altså en forutsetning at du føler deg helt frisk, og har vært det det de siste tre dagene.

Dersom du er i tvil om nøyaktig hvilke symptomer som forhindrer oppmøte – ta kontakt med korona-telefonen i kommunen der du bor og rådfør deg.

Husk, alle som kommer til kirken skal føle seg trygge! Derfor viser vi respekt for disse forutsetningene, i tråd med myndighetenes råd og pålegg.

Er du i tvil, se Gudstjenesten hjemme – via nettet!

Publisert fredag 15. mai 2020. Revidert 19. mai.