Smittevernplakaten i Ryenberget kirke

For å møte opp fysisk i Ryenberget kirke er det viktig:

 • At du har vært symptomfri de siste 24 timene før arrangementet starter. Hver enkelt må selv – eventuelt i samråd med legen sin – vurdere egen helsetilstand og risiko for alvorlig sykdom.
 • At du blir registret med fullt navn og mobilnr ved inngangen til kirka (ingen forhåndspåmelding).
 • At du samtykker i at vi lagrer personinformasjonen til bruk for smittevern i ti dager etter arrangementet.
 • At du vasker hendene grundig før du reiser hjemmefra.
 • At du holder minst én meters avstand til alle som ikke er i din husstand.
 • At du går rett inn til spritdispenseren, registrerer navn og telefonnummer på oppmøtelista og deretter går rett inn i rommet hvor arrangementet finner sted.
 • At du benytter kun anviste plasser og setter deg slik at det blir plass til så mange som mulig i kirka.
 • At du holder minst én meters avstand til andre når og hvis du vil gi kollekt i kontanter og at du desinfiserer hendene før bruk av bankterminal.
 • At du desinfiserer hendene før eventuell bruk av lysgloben.
 • At du etter møteslutt venter med å gå ut til det er din tur og at du da går via spritdispenseren og rett ut.
 • At du vel ute i fri luft gjerne snakker sammen med de andre, så lenge dere holder minst en meters avstand.
 • At du vasker hendene grundig umiddelbart når du kommer hjem.
 • At hvis du utvikler symptomer 1-2 dager etter kirkebesøket så må du melde fra til Kristoffer på 906 28 073. Dette punktet er KJEMPEVIKTIG, og en forutsetning for at vi får holde åpent. 

Det er altså en forutsetning at du føler deg helt frisk, og har vært det det de siste 24 timene.

Dersom du er i tvil om nøyaktig hvilke symptomer som forhindrer oppmøte – ta kontakt med korona-telefonen i kommunen der du bor og rådfør deg.

Husk, alle som kommer til kirken skal føle seg trygge! Derfor viser vi respekt for disse forutsetningene, i tråd med myndighetenes råd og pålegg.

Er du i tvil, bli hjemme!

Publisert fredag 15. mai 2020. Revidert 6. aug.