Smittevernplakaten i Ryenberget kirke

Fra 20. juni av er det ingen forhåndspåmelding til samlingene i Ryenberget kirke, siden vi kan samles «inntil 200 med faste, anviste plasser» – og 2 meters avstand siden vi har tenkt å synge. Oppmøteregistrering og øvrige smittevernregler gjelder fortsatt.

Barn (med følge) vil anvises til å bruke stolene i gymsalen.

For å møte opp fysisk i Ryenberget kirke er det viktig:

 • At du har vært symptomfri de siste 24 timene før arrangementet starter.
 • At du vasker hendene grundig før du reiser hjemmefra.
 • At du bruker munnbind ved inngang til og utgang fra kirka.
 • At du bruker spritdispenseren ved inngangen til kirka.
 • At du blir registrert med fullt navn, mobilnr og bostedskommune (hvis Oslo: bydel) i vestibylen.
 • At du samtykker i at vi lagrer personinformasjonen til bruk for smittevern i ti dager etter arrangementet.
 • At du følger plassanviserens instruksjoner for sitteplass, og i så stor grad det lar seg gjøre blir sittende på anvist plass hele arrangementet.
 • At du sitter med to meters avstand til de du ikke er i husstand med på samlinger der vi synger.
 • At du tar med deg eventuelle ytterklær inn i kirka til plassen din.
 • At du forlater lokalet seksjonsvis og bruker utgangsdør i henhold til møtelederens anvisninger.
 • At du vel ute i fri luft gjerne snakker sammen med de andre, så lenge dere holder to meters avstand. Husk munnbind!
 • At du vasker hendene grundig umiddelbart når du kommer hjem.
 • At hvis du utvikler symptomer 1-2 dager etter kirkebesøket så må du melde fra til Kristoffer på 906 28 073. Dette punktet er KJEMPEVIKTIG, og en forutsetning for at vi får holde åpent.

Husk, alle som kommer til kirken skal føle seg trygge! Derfor viser vi respekt for disse forutsetningene, i tråd med myndighetenes råd og pålegg.

Er du i tvil, bli hjemme!

Publisert fredag 15. mai 2020. Sist revidert 21. juni 2021.