Referatet fra menighetsmøtet 23. august

Det ordinære menighetsmøtet som det var innkalt til 22. mars ble utsatt. Søndag 10. mai var det mulig for oss å avholde et menighetsmøte med de som skulle være funksjonærer til stede i salen og ikke så rent få som var påkoblet digitalt.

Naturlig nok var ikke alle sakene egnet for en digital form, og derfor ble noen av sakene utsatt til 23. august – der vi kunne snakke sammen, og snakket ble det. Mange viktige perspektiv ble løftet fram.

Referatet kan du lese her