Prosjektkor for damer i Ryenberget

Velkommen til damekor! Vi øver tre kvelder i begynnelsen av mars og så deltar vi på en lovsangskveld i kirka.

Øvelser i kirka kl 19-21:

Tirsdag 3. mars

Onsdag 4. mars

Tirsdag 10. mars

Deltakelse på lovsangskveld søndag 15. mars kl 19.

Ragnhild Holmgren Grindheim blir dirigent.

Deltagelse er gratis og åpent for alle sangglade damer i alle aldre! 
Påmelding til menighetskontoret innen 20. februar: andreas.johansson@delk.no eller 23 21 01 76.