Organisering

Ryenberget menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

Det ordinære menighetsmøtet avholds en gang i året. Her vedtas årsmelding og budsjett, det velges personer til ulike råd og utvalg, og menighetens arbeid drøftes. Det arrangeres også sporadisk menighetsmøter utenom det faste, årlige.

Følg med i kalenderen for tidspunkter og møter.

Menighetsmøtet og skolens generalforsamling for 2019 avholdes søndag 7. april kl 13:00.