Nytt konfirmantkull i gang

I år har vi fått åtte konfirmanter. De hadde første samling 15. september.

Alle åtte går i 9. klasse på Ryenberget skole. Alle konfirmantsamlingene starter med et måltid på skolekjøkkenet. Det gjør godt etter en lang skoledag!

På sin første samling fikk de bli litt kjent med lederne sine. Vi snakka om forventninger til året som ligger foran og hva konfirmasjon er. Konfirmantene fikk også skrive et brev til seg selv ett år fram i tid. Brevet får de når året er slutt. Ble året som forventa eller ikke? Vi hadde også en liten gruppeøvelse i blinde ute på verandaen utenfor kirkestua. Resultatet ser du på bildet nedenfor.

Så leste vi noen vers fra Kolosserne 1,9-10 og snakket om hva det er å være et bønnebarn. Samlinga slutta med bønnesamling i kirkerommet. Det er fint å være i gang!

Det er mange som ber for konfirmantene dette året, og det er vi takknemlige for. De blir presentert nærmere for menigheten søndag 18. oktober. Da blir det også delt ut forbønnskort til dem som ønsker å be spesielt for en konfirmant gjennom året.

Publisert 15. september 2020