Ny eldste i Ryenberget menighet

Søndag 18. august var det festdag i Ryenberget kirke. Fred Søndby ble innsatt som ny eldste i menigheten.

Håkon prest synger med barna.

Det å være eldste i DELK medfører et stort åndelig ansvar. Tilsynsmann Rolf Ekenes leste derfor bla fra Apgj 20,28: «Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.» Så fikk Fred følgende spørsmål: «Vil du ta i mot eldstekallet og påta deg tjenesten som Herren gjennom denne menigheten betror deg?»

Tilsynsmann Rolf Ekenes innsetter Fred Søndby til eldste.

Fred svarte «ja». Det betyr mye når mennesker er villige til å tjene Gud også på denne måten. Etterpå ledet tilsynsmannen forbønnen med håndspåleggelse for Fred – om styrke fra Guds Ånd og om velsignelse og glede i tjenesten.

Forbønn med håndspåleggelse

I samme gudstjeneste ble også ny menighetssekretær Andreas Johansson bedt for med håndspåleggelse.

På kirkekaffen – marsipankake – ble avtroppende eldste Andreas Thorsnes takket for åtte år med eldstetjeneste i Ryenberget menighet.