Møter med familiepreg

Én søndag i måneden har vi familiegudstjenester, kristendomsdager for Ryenberget skole, familiemøter, musikaler eller annet for hele storfamlien.

Det er flott å kunne være sammen både barn og voksne og feire søndagen sammen! Derfor er barna sammen med resten av menigheten inne i kirken på familiegudstjenester og familiemøter. Disse søndagene er det normalt ikke søndagsskole.

Ellers har vi normalt søndagsskole hver søndag året gjennom, unntatt i skolens sommerferie. Velkommen!

Sjekk ut kalenderen vår for oversikt over disse møtene.