Menighetssekretær ansatt

Brit Hvalvik og Hanne Borgersen har siden nyttår delt på menighetssekretærstillingen på midlertidig basis. Fra 1. august begynner Andreas Johansson i denne stillingen i 70 %.

Det er en glede for eldsterådet å kunngjøre at Andreas Johansson har tatt imot tilbudet om stillingen som menighetssekretær i 70 % fra 1. august. Han vil kombinere denne med 30 % misjonssekretær for DELK sentralt. Vi ønsker ham hjertelig velkommen!

Andreas har en variert bakgrunn som gjør ham til en godt kvalifisert medarbeider i menigheten. I dag er han vikarprest i Vestfold. Fra 2011 til 2017 bodde familien i Israel. Han hadde da stillingen som stedlig representant/daglig leder for Den norske israelsmisjon (DNI). Siden 2017 har familien bodd i Norge og tilhørt Ryenberget menighet. Tidligere har han bl.a. vært ungdomsprest i Sørumsand og misjonær i Peru.

Ta godt imot ham.