Menighetsmøte søndag 19. jan rett etter gudstjenesten

Søndag 19. januar kaller Eldsterådet inn til ekstraordinært menighetsmøte rett etter gudstjenesten. Denne gangen er det to saker som skal drøftes:

  1. Utvidelse av prestestilling og innholdet i den: Skal vikariatet til Håkon omgjøres til fast stilling/prosjektstilling?
  2. Menighetsstyre: Skal det opprettes en forandret styringsstruktur med et menighetsstyre i Ryenberget?

I begge begge sakene siktes det på å få inn nok synspunkter fra menighetens medlemmer slik at det kan fattes endelig vedtak på det ordinære menighetsmøtet 22. mars.