Menighetsmøte 23. august – oppdatert innkalling og saksliste er sendt ut på infomail fredag 14. aug

23. august inviteres vi til menighetsmøte rett etter gudstjenesten. Siden vi utsatte drøftingssakene den 10. mai på grunn av møteformen, får menighetens medlemmer nå mulighet til å diskutere sakene i et fysisk møte. Det gjelder sakene om menighetsplanting, Håkons stilling, innføring av menighetsstyre og orienteringer om musikerstilling i menigheten og om hvordan koronasituasjonen kan eller bør prege fysiske møter og strømming utover høsten.

Du finner lenke til saksliste og vedlegg i utsendt infomail (sendt 14. aug).

Velkommen!