Menighetsmøte 23. august – innkalling og saksliste

23. august inviteres vi til menighetsmøte rett etter gudstjenesten. Siden vi utsatte drøftingssakene den 10. mai på grunn av møteformen, får menighetens medlemmer nå mulighet til å diskutere sakene i et fysisk møte. Det gjelder sakene om menighetsplanting, Håkons stilling og innføring av menighetsstyre. I tillegg har eldsterådet lyst til å samtale om hva vi gjør med videre strømming av gudstjenester og møter. Vi ber om råd og innspill fra menigheten på dette. Så har vi en spennende sak på trappene som vi også vil orientere om i møtet. Velkommen!

Sakslista kan du lese her.