Mannskveld mandag 16. sept

Mandag kveld 16. sept kl 19:30 blir det mannskveld i Ryenberget kirke. Andreas Johansson innleder med å fortelle om inntrykk og møter med mennesker under de seks årene han og familien bodde i Haifa i Israel.

Etterpå blir det spørsmål til samtale. Det lønner seg å ta med bibelen. Et av spørsmålene som skal drøftes er:

Hva er det Paulus mener med ordet «misunnelse» i Rom 11,11.14? Er misunnelse noe positivt eller negativt hos Paulus? Hva er Ryenberget menighet sin rolle i denne misunnelsen?

Bønn ved Vestmuren, Jerusalem