Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et Eldsteråd (ER) som består av menighetens prester, samt to eldste valgt for en femårsperiode av aktive medlemmer i menigheten. Eldsterådet har det åndelige og praktiske ansvaret for menigheten. Ansatte i Ryenberget menighet består av to prester, diakon og menighetssekretær.

I Ryenberget menighet har vi en prest ansatt i full stilling, diakon/husmor i 80%, menighetsarbeider med ansvar for musikk, barn og ungdom i 50 %, og menighetssekretær i 70%. De har ulike oppgaver knyttet til menighetens arbeid. Presten samt diakon står selvsagt til disposisjon for samtaler og sjelesorg, syke- og hjemmebesøk.

Du vil ofte treffe dem på menighetens gudstjenester og møter, eller du kan ta kontakt direkte pr. telefon eller epost.