Konfirmasjon.

Konfirmantopplegg med tilbud om oppfølgende bibelgruppe.

Konfirmasjonen er en milepæl i livet. På Ryenberget har vi et opplegg som består av samlinger på ettermiddagstid hvor vi har undervisning og samtale om viktige temaer i den kristne tro. I løpet av konfirmanttida deltar vi også på en weekend sammen med konfirmantene fra de andre DELK-menighetene på Østlandet. Ofte drar vi også på en egen weekend på vinteren. Selve konfirmasjonsgudstjenesten er første søndag i mai.

For nærmere informasjon om innhold og opplegg, ta kontakt med diakon eller prest.