Kalender

Apr - 2021

13 Apr
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
14 Apr
AVLYST Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
14 Apr
NETTSENDT Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 15-16, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

15 Apr
UTSATT Dåpsopplæringskurs
Kl. 16:30
16 Apr
DIGITAL Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
18 Apr
NETTSENDT Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud
Offer til Fjellhaug

20 Apr
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
22 Apr
AVLYST Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
25 Apr
S+ på Teams
Kl. 10:30

25 Apr
NETTSENDT Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Tale v/Martha Baksaas
Søndagsskole og S+.
27 Apr
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
30 Apr
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]

Mai - 2021

02 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Lokalt menighetsarbeid
02 Mai
Menighetsmøte
Kl. 13:15
04 Mai
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

04 Mai
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
05 Mai
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Ulf Asp
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka17-19,10, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
06 Mai
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

06 Mai
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
09 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
11 Mai
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

12 Mai
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
13 Mai
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
16 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Fred Søndby
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård

17 Mai
17. mai-møte med Ryenberget skole
17. mai
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
18 Mai
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
19 Mai
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 19,10-20,15, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

20 Mai
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
23 Mai
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten
25 Mai
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

28 Mai
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
30 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole og S+.

Jun - 2021

01 Jun
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
01 Jun
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
02 Jun
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Reidar Hvalvik
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 21-22, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

03 Jun
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
03 Jun
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
06 Jun
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
4.-klasse fra Ryenberget skole deltar.
Offer til DELKs ungdomsarbeid

08 Jun
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
09 Jun
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
11 Jun
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]

13 Jun
Familiemøte
Kl. 11:00
3. søndag i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Sommerfest etter møtet.
20 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Prest: Peter Johansen
Tale: Peter Johansen
Offer til DELKs misjonsprosjekter
25 Jun
Sankthansstevne

26 Jun
Sankthansstevne
27 Jun
Santkhansstevne

Sep - 2021

04 Sep
Konfirmasjon
Kristoffer Hansen-Ekenes