Kalender

Jan - 2021

24 Jan
NETTSENDT: Gudstjeneste
Kl. 11:00
4. søndag i åpenbaringstiden
Prest:
Tale: Emil Simonsen
Barneinnslag i sendingen og S+ i egen samling kl 10:30.
Sendingen er samsending for Bjerkely, Horten, Moe og Ryenberget menigheter.
Offer til Bondal fjellstue
26 Jan
AVLYST: Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
27 Jan
NETTSENDT: Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Reidar Hvalvik
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 4-5, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
Sending via fb-gruppa ´Små og store i Ryenberget menighet´
[ Les mer ]

28 Jan
AVLYST: Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
31 Jan
NETTSENDT: Familiemøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
1.-3. klasse fra Ryenberget skole deltar.
Offer til Bibelspredning

Feb - 2021

02 Feb
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
02 Feb
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
04 Feb
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]

05 Feb
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
07 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forklarelsesdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Barneinslag.
09 Feb
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

10 Feb
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 6-7, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
11 Feb
Kirkeforum DELK på Ryenberget
v/Sverre Bøe
Hold av datoen. Mer info kommer!
11 Feb
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

14 Feb
Familiemøte
Kl. 11:00
Fastelavenssøndag
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
16 Feb
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
17 Feb
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

19 Feb
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
21 Feb
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Barneinnslag i sendingen og S+ i egen samling kl 10:30.
Offer til DELKs misjonsprosjekter
24 Feb
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Ulf Asp
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 8-11, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

28 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Tale v/Toril Slåttsveen Asp
Barneinnslag.
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid

Mar - 2021

02 Mar
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
02 Mar
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
04 Mar
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]

05 Mar
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
06 Mar
Samling for søndagsmedarbeidere
Kl. 10:00
En samling for alle som har en oppgave - liten eller stor - på søndagssamlinger i Ryenberget.
07 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Barneinnslag.
Offer til Menneskeverd

09 Mar
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
10 Mar
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Kristoffer Hansen-Ekenes
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka (Påsken i lys av Åpenbaringsboka), nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
11 Mar
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

14 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Tale v/Egil Helland
Offer til Tro og Medier
16 Mar
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
17 Mar
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

18 Mar
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
19 Mar
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
21 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Prest: Henning Abbediessen Alsaker
Tale: Henning Abbediessen Alsaker
Barneinnslag i sendingen og S+ i egen samling kl 10:30.
Offer til Prestetjenesten

21 Mar
Menighetsmøte
Kl. 13:15
23 Mar
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
24 Mar
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Reidar Hvalvik
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 12-14, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

25 Mar
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
28 Mar
Familiemøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Egil Helland
Offer til DELKs misjonsprosjekter

Apr - 2021

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
02 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
04 Apr
Høytidsgudstjeneste
Kl. 11:00
1. Påskedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten

06 Apr
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
07 Apr
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 15-16, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
08 Apr
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

08 Apr
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
11 Apr
Konfirmantenes søndag
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Tale v/Emil Simonsen
Konfirmantene deltar.
13 Apr
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

14 Apr
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
15 Apr
Dåpsopplæringskurs
Kl. 16:30
16 Apr
Ungdomskveld
Kl. 12:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]

18 Apr
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud
Offer til Fjellhaug
20 Apr
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
22 Apr
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

25 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Tale v/Martha Baksaas
Søndagsskole og S+.
27 Apr
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
30 Apr
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]

Mai - 2021

02 Mai
Konfirmasjon
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Lokalt menighetsarbeid
04 Mai
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
04 Mai
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

05 Mai
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Ulf Asp
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka17-19,10, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
06 Mai
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
06 Mai
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]

09 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
11 Mai
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
12 Mai
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

13 Mai
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
16 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Fred Søndby
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård
17 Mai
17. mai-møte med Ryenberget skole
17. mai
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes

18 Mai
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
19 Mai
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 19,10-20,15, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
20 Mai
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

23 Mai
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten
25 Mai
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
28 Mai
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]

30 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole og S+.

Jun - 2021

01 Jun
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
01 Jun
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
02 Jun
Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Reidar Hvalvik
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 21-22, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

03 Jun
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
03 Jun
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
06 Jun
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
4.-klasse fra Ryenberget skole deltar.
Offer til DELKs ungdomsarbeid

08 Jun
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
09 Jun
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
11 Jun
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]

13 Jun
Familiemøte
Kl. 11:00
3. søndag i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Sommerfest etter møtet.
20 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Prest: Peter Johansen
Tale: Peter Johansen
Offer til DELKs misjonsprosjekter
25 Jun
Sankthansstevne

26 Jun
Sankthansstevne
27 Jun
Santkhansstevne