Kalender

Des - 2019

14 Des
Julesangaften
Kl. 17:00
Vi feirer 30 år med Julesangaften på Ryenberget!
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Tale v/Reidar Hvalvik
Søndagsskole.
Offer til Nødhjelp
20 Des
Gudstjeneste
Kl. 08:45
Skolens julegudstjeneste
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes

22 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Egil Helland
Søndagsskole.
Offer til Lokalt menighetsarbeid
24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 14:30
Julaften
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Misjon
25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 12:00
1. juledag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten

26 Des
Julesamling i kirka
Kl. 17:00
Vi tar med oss noe av maten vi ikke spiste opp før i jula, og lager en julefest sammen.
29 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Tale v/Asbjørn Nordgård

Jan - 2020

01 Jan
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 12:00
Nyttårsdag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Nødhjelp
05 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi åpenbaringsdag
Prest: Arild Minnesjord
Tale: Arild Minnesjord
Tweens
Offer til Misjon
07 Jan
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

08 Jan
ER
Kl. 19:30
09 Jan
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
09 Jan
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]

12 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i åpenbaringstiden
Tale v/Sverre Bøe
Offer til Fjellhaug
15 Jan
Bibel og brød
Kl. 19:00
Mat for kropp og sjel. Bibelundervisning, kveldsamling med nattverd, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
19 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i kirkeåret
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Tweens
Offer til Prestetjenesten

19 Jan
Menighetsmøte
Kl. 13:00
21 Jan
Damenes aften
Kl. 19:00
Måltid, samtale og fellesskap. Astrid Gjelstad innleder over temaet: Min historie som dopingjeger.
[ Les mer ]
22 Jan
ER
Kl. 19:30

23 Jan
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
26 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i åpenbaringstiden
Tale v/Reidar Hvalvik

Feb - 2020

02 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kyndelsmesse
Prest: Morten Askjer
Tale: Morten Askjer
Offer til Bondal fjellstue
03 Feb
Mannskveld
Kl. 19:30
Ole Magnus Olafsrud innleder over temaet «Hva skal du gjøre med resten av ditt liv?»
04 Feb
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

05 Feb
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
05 Feb
ER
Kl. 19:30
06 Feb
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

06 Feb
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
09 Feb
Familiemøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
1.-3. klasse deltar.
Offer til Bibelspredning

13 Feb
Menighetsfest
16 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forklarelsesdag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Misjon
19 Feb
ER
Kl. 19:30

23 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Fastelavenssøndag
Tale v/Toril Slåttsveen Asp
Tweens
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård
27 Feb
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

Mar - 2020

01 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
03 Mar
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
04 Mar
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

04 Mar
ER
Kl. 19:30
05 Mar
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
08 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
TEMA-møte: Børre Knudsens salmer
Ved: Sondre B. Ribe Øverby. Tweens.

12 Mar
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
12 Mar
Kirkeforum DELK: Sverre Bøe
Kl. 19:00
TEMA: Sammen i tjenesten – Bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver. STED: Ryenberget kirke. Kveldsmat. Kollekt. Ingen påmelding.

15 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Prest: Peter Johansen
Tale: Peter Johansen
Offer til KIA - Kristent interkulturelt arbeid
18 Mar
ER
Kl. 19:30
22 Mar
Familiemøte
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
4. klasse deltar.
Offer til Tro og Medier

22 Mar
Menighetsmøte
Kl. 13:00
26 Mar
Dåpsopplæringskurs
Kl. 16:30

29 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Misjon
30 Mar
Mannskveld
Kl. 19:30

Apr - 2020

01 Apr
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
02 Apr
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
02 Apr
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]

05 Apr
Familiemøte
Kl. 11:00
Palemsøndag
Tale v/Egil Helland
Søndagsskolen og JUBEL deltar
09 Apr
Påskemåltid
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
10 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag

12 Apr
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Prestetjenesten
15 Apr
ER
Kl. 19:30
16 Apr
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Tale v/Ulf Asp
Tweens
26 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Menneskeverd

29 Apr
ER
Kl. 19:30
30 Apr
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

Mai - 2020

03 Mai
Konfirmasjon
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Lokalt menighetsarbeid
05 Mai
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
06 Mai
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]

07 Mai
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
10 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Tale v/Martha Baksaas
Tweens

13 Mai
ER
Kl. 19:30
14 Mai
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
17 Mai
17. mai-møte
Kl. 15:00
17. mai
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes

21 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
24 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Tweens
Offer til Nødhjelp

28 Mai
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
31 Mai
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten

Jun - 2020

02 Jun
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
03 Jun
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
04 Jun
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]

07 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Fred Søndby
Tweens
Offer til Misjon
08 Jun
Mannskveld
Kl. 19:30