Kalender

Apr - 2020

09 Apr
NETT-GUDSTJENESTE
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Bertil Andersson
Tale: Bertil Andersson
Felles DELK-gudstjeneste.
Sending via DELKs hjemmeside.
[ Les mer ]
10 Apr
NETT-GUDSTJENESTE Langfredag
Kl. 11:00
Langfredag
Sending via Fb-gruppa 'Små og store i Ryenberget menighet' og menighetens hjemmeside.
[ Les mer ]
12 Apr
NETT-GUDSTJENESTE 1. Påskedag
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Sending via Fb-gruppa 'Små og store i Ryenberget menighet' og menighetens hjemmeside.
Offer til Prestetjenesten
[ Les mer ]

15 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
15 Apr
ER
Kl. 19:30
16 Apr
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Tale v/Ulf Asp
Tweens. Søndagsskole.
Offer til Diakonifond
22 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

26 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole.
Offer til Menneskeverd
29 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

29 Apr
ER
Kl. 19:30
30 Apr
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

Mai - 2020

03 Mai
Konfirmasjon
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Offer til Lokalt menighetsarbeid
05 Mai
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
06 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn

06 Mai
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, foredrag og fellesskap.
Innslag ved Ulf Asp.
[ Les mer ]
07 Mai
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]

10 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Tale v/Martha Baksaas
Tweens. Søndagsskole.
13 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
13 Mai
ER
Kl. 19:30

14 Mai
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
17 Mai
17. mai-møte
Kl. 15:00
17. mai
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes

20 Mai
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
21 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole.
24 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Tweens
Offer til Nødhjelp

27 Mai
Åttebønn
Kl. 12:11
Et kvarters morgenbønn
28 Mai
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

31 Mai
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole.
Offer til Prestetjenesten

Jun - 2020

02 Jun
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
03 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
03 Jun
Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, foredrag og fellesskap.
Innslag ved Gunvor Yttervik Holmgren. Skolen før og nå?
[ Les mer ]

04 Jun
Torsdagskveld på Ryen
Kl. 19:00
Mat, prat og Bibelundervisning for unge voksne
[ Les mer ]
07 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Fred Søndby
Tweens. Søndagsskole.
Offer til Misjon
08 Jun
Mannskveld
Kl. 19:30

10 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
11 Jun
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
14 Jun
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud
JUBEL; Tweens deltar
Offer til DELKs ungdomsarbeid

17 Jun
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
21 Jun
St Hans-stevne, Gjennestad
Fredag 19. til søndag 21. juni
28 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Tale v/Torgeir Thorsnes

Aug - 2020

23 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Georg Stensland

Sep - 2020

11 Sep
Fellesskapsleir på Bondal
11.-13. september