Kalender

Sep - 2021

28 Sep
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
28 Sep
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

Okt - 2021

01 Okt
AVLYST: Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
03 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
19. søndag i treenighetstiden
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole.
05 Okt
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

10 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20. søndag i treenighetstiden
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole og S+ (1.-6.-klasse).
Mat og prat for tenåringer.
11 Okt
Eldsteråds-møte
Kl. 19:30
12 Okt
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

12 Okt
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
13 Okt
Seniortreff
Kl. 11:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
Tema: Lina Sandells liv og sanger V/Borgny Navestad og Annvor Greibesland
[ Les mer ]
13 Okt
Menighetsstyre
Kl. 19:30

15 Okt
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
17 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
21. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
10.-klasse på Ryenberget skole deltar. Konfirmantpresentasjon.
Offer til Prestetjenesten
19 Okt
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

20 Okt
Fra fremmed til familie
Kl. 19:00
Kurskvelder om å være Guds familie selv om vi har ulik bakgrunn. Kaffe, samtale og nattverd.
[ Les mer ]
21 Okt
Kirkeforum
Kl. 19:00
v/Sverre Bøe
Tema: «Sammen i tjenesten – Bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver»
24 Okt
Familiemøte
Kl. 11:00
22. søndag i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Barnekoret JUBEL synger.
Mat og prat for tenåringer.
Offer til DELKs misjonsprosjekter

26 Okt
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
26 Okt
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
29 Okt
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]

31 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- bønnedag
Prest: Peter Johansen

Nov - 2021

02 Nov
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
02 Nov
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
03 Nov
Fra fremmed til familie
Kl. 19:00
Kurskvelder om å være Guds familie selv om vi har ulik bakgrunn. Kaffe, samtale og nattverd.
[ Les mer ]

07 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgens dag
Tale v/Reidar Hvalvik
S+ (1.-6.-klasse).
Mat og prat for tenåringer.
Offer til Foreningen for Bibel og Bekjennelse
09 Nov
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
10 Nov
Seniortreff
Kl. 11:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
Tema: Det eldste julemotivet i kunsten v/ Reidar Hvalvik.
[ Les mer ]

10 Nov
Eldsteråds-møte
Kl. 19:30
12 Nov
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
14 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
25. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Reidar Hvalvik
Søndagsskole. Dåp.

16 Nov
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
17 Nov
Fra fremmed til familie
Kl. 19:00
Kurskvelder om å være Guds familie selv om vi har ulik bakgrunn. Kaffe, samtale og nattverd.
[ Les mer ]
21 Nov
Skolens dag i kirka
Kl. 11:00
Domnssøndag / Kristi kongedag
Tale v/Jørn Martinsen
SOM, Etiopia
Offer til Skolens misjonsprosjekt

23 Nov
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
23 Nov
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
24 Nov
Seminar om pornografi
Kl. 19:00
Alexis Lundh holder seminaret.

26 Nov
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
27 Nov
Julemesse
Kl. 12:00
Aktiviteter og salg til inntekt for misjon.
Barnekoret JUBEL synger.
28 Nov
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i advent
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Utdeling av \"Min kirkebok\" til barna som er født i 2019, 2017 og 2015.
Barnekoret JUBEL synger.
Offer til Søndagsskolen Norge

30 Nov
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

Des - 2021

01 Des
Fra fremmed til familie
Kl. 19:00
Kurskvelder om å være Guds familie selv om vi har ulik bakgrunn. Kaffe, samtale og nattverd.
[ Les mer ]
05 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i advent
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
S+ (1.-6.-klasse).
Mat og prat for tenåringer.
Offer til Bondal fjellstue
07 Des
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

07 Des
Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
07 Des
Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]
07 Des
Menighetsstyre
Kl. 19:30

09 Des
Eldsteråds-møte
Kl. 19:30
10 Des
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
12 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i advent
Prest: Andreas Johansson
Tale: Andreas Johansson
Offer til DELKs misjonsprosjekter

19 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i advent
Tale v/Sverre Bøe
Mat og prat for tenåringer.
Offer til Blå Kors
24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 14:30
Julaften
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Barnekoret JUBEL synger.
Offer til DELKs misjonsprosjekter
25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 12:00
Juledag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Prestetjenesten

26 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Stefanusdag / 2. juledag
Tale v/Tom Emil Asp

Jan - 2022

18 Jan
Eldsteråds-møte
Kl. 19:30