Julesangaften lørdag 14. des kl 17

Et vanlig tegn på at julen nærmer seg er at det arrangeres julekonsert. Ryenberget kirke feirer i 2019 30 år med julesangaften. Alle som har vært med og sunget i kor de siste 30 årene i Ryenberget har blitt invitert til å være med å synge på 30-årsjubileet for julesangaften: Lørdag 14. des kl 17.

Den lille jødiske gutten som ble født i byen til kong David for over 2 000 år siden gir stadig mennesker kunstnerisk inspirasjon. De gamle klassikerne brukes fortsatt og det blir hele tiden skrevet nye sanger om ham som ble lagt i en krybbe som nyfødt.

Denne gutten fikk mye oppmerksomhet helt fra starten av: Det begynte med at engler viste seg på himmelen og sang til ære for den nyfødte. Sauegjetere kom på barselbesøk og da de gikk fra barselbesøket lovet og priste de Gud for alt de hadde hørt og sett. Vismenn kom fra et land langt borte på leit for å hylle Messias og gi ham fine gaver. Gamle Simeon tok barnet i armene sine og takket Gud for at nå kunne han dø i fred, for han hadde sett Guds frelse – «et lys til åpenbaring for hedningene og Guds folk Israel til ære». Anna, på 84 år, blei så engasjert at hun lovet Gud og «fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem».

Hva er det med dette barnet som skapte sånn begeistring?

Dette barnet som het Yeshua – selv om han mest blir kalt Jesus på norsk – er han fortsatt verd hyllest og lovsang?

I Ryenberget blir det julesangaften 14. des kl 17 med korene Delkus, Ryenkoret, Prosjektkoret og barnekoret Jubel. I første del av konserten synger hvert kor for seg med sju bibellesninger og tenning av den sjuarmede lysestaken.

I pausen blir det servering med glass, pepperkaker og klementiner.

Del to av konserten inneholder et festprogram med mange flinke solister og musikere – både orgel, band, stryk og blås.

Når denne jødiske gutten var født så sang englene: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!«

Velkommen til julesangaften i Ryenberget kirke lørdag 14. des kl 17!