Samlinger i Ryenberget menighet med «maks 200»

Etter at regjeringen torsdag kveld 13. januar kom med noen lettelser i retningslinjene, så følger vi opp i Ryenberget kirke.

Antallsbegrensningen er nå på «maks 200» ved «faste tilviste plasser» og da trenger vi INGEN påmelding lenger. Vi åpner gymsalen til søndagssamlingene.

Alle må fortsatt registrere seg ved oppmøte, bruke munnbind i kirka ved inn- og utgang og holde seg til sin «faste tilviste plass» så lenge arrangementet varer.

Dette betyr også at vi dropper strømming på nettet.

Se kalenderen vår for programmet framover.

Hvilke regler gjelder nå?

 • Hold deg hjemme og test deg når du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Når du møter opp i kirka, skal du registrere navn, telefon og bostedskommune/bydel på lista i vestibylen.
 • Det er påbud om munnbind på innendørs arrangementer når man ikke kan holde en meters avstand i alle retninger. I praksis betyr det at alle tar på seg munnbind fra vi går inn i kirkebygget, og at munnbindet er på når vi går ut. Akkurat mens vi sitter på vår «faste tilviste plass» kan munnbindet tas av. Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind er unntatt fra munnbindkravet.
 • Ved nattverd brukes munnbind både i køen fram til alteret og mens vi går tilbake til vår «faste tilviste plass».
 • Vi har plassanvisere som peker hvor vi kan sette oss.
 • Barnefamilier anvises plass lengst bak i gymsalen, i nærheten av tegnebordet.
 • Vi sitter med én meters avstand til de vi ikke er i husstand med.
 • Møteleder/klokker tar bilder fra koret i kirka, til bruk ved evt. smittesporing. Bildene slettes etter 14 dager.
 • Ofring på VIPPS, kontanter ved utgangen eller med bankkort (Vi har nettopp fått iZettle-terminal).
 • Etter møteslutt stopper vi ikke opp i vestibylen, men går ut og hilser på hverandre utendørs.
 • Evt kirkekaffe gjøres ute (de dagene det er aktuelt med tanke på dag og værmelding).
 • Arrangement for barn og unge (søndagsskole, S+ og «mat og prat») går tilnærmet som normalt.

Publisert torsdag 16. des kl 12:02. Revidert fredag 14. jan kl 08:10.