Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo.

Ryenberget menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke. Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider. Vi er en menighet for Oslo og omland, og har siden 1986 holdt til på Ryen i Oslo.
Våre vedtekter finner du her.

Møtene våre er en blanding av gudstjenester og frie møter. Du finner oversikten over programmet vårt i møtekalenderen.

Kart og veibeskrivelse finner du her.