Hva var det nå liturgien skulle være bra for?

Søndag 10. nov kommer vår nye tilsynsmann i DELK, Bertil Andersson, til Ryenberget kirke for å lede gudstjenesten.

Hva var det nå som var poenget med liturgi? Hvorfor skal vi si (nesten) de samme ordene hver gang det er gudstjeneste? Er det virkelig denne type liturgiske repetisjon det mest underholdende og morsomme kirka klarer å finne på?

Søndag 10. nov kl 11:00 begynner Bertil tilsynsmann samlingen i Ryenberget med å forklare hva liturgi er. Ordet «liturgi» er gresk og betyr «folkets verk», dvs noe de kristne kommer sammen for å gjøre sammen. Liturgi har altså aldri vært ment å være underholdende, men heller samhandling. En god liturgi bruker Bibelens egne formuleringer for å la Guds budskap synke ned i oss – og hvis noe virkelig skal sette seg i ryggmargen har det skjedd før at gjentakelse har hatt en viss effekt.

Bertil har fortalt at han selv var med på ganske mange gudstjenester uten helt å skjønne poenget med liturgien. Kanskje han ikke er helt alene om den opplevelsen?

Når så Bertil har brukt power-point til å forklare liturgien og hvordan den brukes på beste måte, må vi praktisere det vi har lært. Så da feirer vi gudstjeneste med nattverd som vanlig – riktignok uten preken.

Søndag 10. nov blir det ellers både søndagsskole, kirkekaffe og ikke minst: En markering av «søndag for forfulgte» med ofring til Stefanusalliansen. Forfølgelse er et viktig perspektiv hver gang vi samles til gudstjeneste for Jesus varslet jo at det ville være en type normaltilstand at etterfølgerne hans skulle oppleve diskriminering og forfølgelse.