Historiske konfirmanter på Ryenberget

Lørdag 5. september 2020 ble en merkedag. 9 flotte konfirmanter bekreftet at de ønsker å holde fast på Guds løfter i dåpen. Rammen ble den best tenkelige: vakkert høstvær, flott musikk, gode og viktige ord på veien videre.

Årets kull er historiske på flere måter. Vi kan ikke huske at noen er konfirmert på en lørdag før, heller ikke om høsten. Og de fleste har ikke hatt et helt år fra første konfirmantsamling til de konfirmeres. Dessuten var det første gang at alle plassene i kirkerom og gymsal var merket med navnelapper – ikke bare for konfirmantene, men også gjestene. De fleste endringene skyldes koronaviruset, som gjorde at konfirmasjonen ble utsatt fra mai. Og når vi nå skulle samle så mange folk, trengte vi å forsikre oss om at vi kunne overholde anbefalt avstand.

De er også første kull som har fulgt Ung:Disippel som en del av konfirmantåret. Dette er et undervisningstilbud i regi av NLM, som gir en grundig og god innføring i kristen tro. Undervisningen skjer i form av fire undervisningshelger, to om høsten og to om våren. Her treffes ungdommer fra hele Østlandet, også fra de andre DELK-menighetene. Opplegget er treårig og vi inviterer konfirmantene hos oss til å fullføre alle de tre årene dersom de ønsker det. 

Gudstjenesten ble ledet av Kristoffer prest, mens Håkon som har vært ansvarlig for konfirmantene dette året prekte. Elisabeth diakon holdt en nær og fin hilsen til konfirmantene i gudstjenesten. I prekenen fikk vi høre hva det vil si å være skapt i Guds bilde, og hvilke følger det får for livet vårt her og nå. 

Så er det fint å tenke på at vi ikke mister kontakten med denne gjengen selv om konfirmantåret er over! De fleste treffer vi også på ungdomsklubben på fredager og i kirken iblant, og i gangene på skolen. 

Allerede på tirsdag møter vi neste konfirmantkull. De får menigheten hilse på under gudstjenesten 18. oktober. 

Foto: Egil Helland
Foto: Egil Helland
Foto: Egil Helland
Foto: Egil Helland

Publisert 10. september 2020