Håkon innsatt som prest

Søndag 20. januar ble Håkon Valen-Sendstad innsatt som prest og menighetsarbeider i Ryenberget menighet.

At omkring 150 mennesker fra Ryenberget menighet og skole hadde møtt fram for å ta imot Håkon og familien er jo ikke så underlig. Ekstra hyggelig var det med gjester fra Frikirken i Drammen hvor Håkon og familien hadde tjeneste i flere år møtt frem. De hadde flyttet gudstjenesten til Ryenberget denne dagen.

Tilsynsmann Rolf Ekenes stod for selve innsettelsen, og han hilste Håkon velkommen med både alvor og glimt i øyet. Deretter ble han bedt for av representanter fra både menigheten og skolen. Håkon stod for prekenen med utgangspunkt i dagens tekst fra Joh 1,15-18. Det var en tale med løft over! Håkon både snakket realistisk om verden vi lever i, om behovet for å holde fast på Guds ord, og om håpet om Jesu gjenkomst i herlighet. Gudstjenesten ble avsluttet med nattverdfeiring.

Godt over 100 mennesker ble igjen til kirkekaffe og fikk høre eldste Egil Helland og prest Kristoffer Hansen-Ekenes ønske Håkon og familien velkommen. Tilsynsmannen overrakte også en bokgave fra hovedkontoret: «Disippelrytmer» av Vidar Mæland Bakke. Den slår nok an hos Håkon som i tillegg til teologien brenner for musikken.

Takk til alle som var med og gjorde dette til en festdag, og ikke minst: vi ser frem til å bli enda bedre kjent med Håkon og familien.

Her kan du høre Håkons innsettelsespreken.