Fra fremmed til familie

Høsten 2021 ønsker vi alle i Ryenberget menighet «Velkommen hjem!» etter en lang nedstengning pga pandemien.

Har vi blitt fremmed fra hverandre i løpet av pandemien? Men vi er jo i familie! Men vi kommer jo fra så forskjellige bakgrunner at vi av og til opplever hverandre som fremmede!

Maten vi liker er forskjellig. Skikkene vi har vokst opp med er forskjellig. Våre sterke sider er forskjellig. Våre sorger og utfordringer er forskjellig.

Men vi er jo familie, Guds familie! En søster og bror som Jesus har dødd for og tatt imot angår også meg. Har vi rom i menigheten til å ta imot nye og fremmede som vi enda ikke kjenner som har muslimsk bakgrunn? Når noen blir Guds barn, så blir Guds familie også utvidet.

«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie» (Ef 2,19).

Det blir seks kveldssamlinger om «Fra fremmed til familie», der vi lytter til vitnesbyrd, leser i Bibelen, samtaler, spiser sammen og til slutt feirer vi nattverd sammen – som Guds familie!

Kurskveldene i Ryenberget blir på onsdag kl 19 på følgende datoer: 8. sept, 22. sept, 20. okt, 3. nov, 17. nov og 1. des.

Kurset «Fra fremmed til familie» er oversatt til norsk av KIA og handler om å leve sammen som Guds familie, også når vi har ulik bakgrunn og kultur.