Seniortreff

Treffpunkt for seniorer og andre interesserte

Omtrent en onsdag i måneden er det treff for seniorer og andre interesserte, i kirkestuen på Ryenberget. Vi begynner med lunsj og god tid til prat rundt bordene. Det er en andakt og/eller et kåseri om ulike temaer.

Høsten 2020 har samlingene følgende datoer:

9. september: Gerd Hammer: Kristne symboler

7. oktober: Hans Martin Hovden: ‘Fylt av glede over livets under’, om Svein Ellingsens salmer.

4. november: Gunvor Y. Holmgren: Et bedehus blir til.

2. desember: Reidar Hvalvik: Det eldste julemotivet i kristen kunst.