Fest for prest

Søndag 27. september var en festdag i Ryenberget menighet. To nye prester ble innsatt i tjenesten!

Kristoffer Hansen-Ekenes starter i 50% stilling som prest fra 1. oktober og Ulf Asp i 60% stilling fra midt i oktober. På gudstjenesten 27. september ble begge innsatt i sin tjeneste av tilsynsmann Rolf Ekenes. En fullsatt kirke hørte et blåserensemble slå an tonen og så prosesjonen av klokker, forbedere, tekstlesere, eldste, de nye prestene og tilsynsmannen komme inn i kirken. Tilsynsmannen forrettet første del av gudstjenesten. Han presenterte de nye prestene, formante dem og ba for dem. Flere ulike sang- og musikk-innslag underveis i gudstjenesten bidro godt i å skape fest og glede.

Under den påfølgende kirkekaffen hilste først eldste Egil Helland. Han uttrykte stor glede over at to nye prester nå er på plass i menigheten etter at vi har vært uten prest en tid. Han oppfordret menigheten til å be for prestene og deres familier og til å gi eldsteråd og stab tid og ro til å utvikle seg til et godt team samt fordele ansvar og oppgaver. Prestenes ektefeller ble ønsket velkommen og de lokale representantene i tilsettingsutvalget, Einar Horsberg og Stine Borgersen hilste og uttrykte glede over å ha fått to prester som utfyller hverandre på en god måte. Begge prestene hadde hver sin hilsen med personlige betraktninger.

Alt i alt en flott festdag som skapte glede og forventning i menigheten!