Familiegudstjeneste i Ryenberget

Søndag 15. september gikk Ryenberget menighet et skritt videre i gjennomgangen av DELK sin visjon «I Jesus – for hverandre – ut i verden». Tiden var inne for å ta for seg «UT I VERDEN». De som en gang kom til Norge med evangeliet må virkelig ha tenkt på prosjektet sitt som «UT I VERDEN». Eller kanskje de tenkte «TIL VERDENS ENDE». Men de kom – og det er vi glade for.

Kanskje er det noen i en folkegruppe i Sørøst-Asia, som enda ikke har noen Bibel på sitt eget språk, som vil tenke på samme måte noen år fram i tid? Kanskje de vil bli glade for at det var noen som dro helt til det vi fort tenker på som «TIL VERDENS ENDE»? Det er i hvert fall ikke et supersentralt strøk av verden dette ekteparet skal dra til for å bidra i et bibeloversettelsesprosjekt. Og skal det bli noe ut av en bibeloversettelse, så må de bli værende i regionen de skal bosette seg i minst 10-12 år.

Ekteparet kom på besøk og fortalte om hvorfor de vil gå inn i denne tjenesten. Hvorfor UT I VERDEN på denne måten?

7.-klassingene hadde forberedt gudstjenesten sammen med Kristoffer prest. De bar inn lys, blomster og Bibel i prosesjon. De leste inn- og utgangsbønn. De leste bibeltekster på noen av de språkene som allerede har bibelen. Som f.eks. norsk, engelsk, amharisk og russisk. 7.-klassingene hadde også laget forbønner, og det var de som intervjuet gjestene våre om hvorfor de ville bli bibeloversettere og hvor det er de snart skal dra.

I prekenen fortalte Kristoffer om hva «UT I VERDEN» betyr, og hva vi må ha med oss da. Da er det bra å ta med seg:

En fiskestang med godt agn – Jesus kalte og kaller mennesker til å bli «menneskefiskere», for det finnes bare én sann Gud. Alle burde få høre om Ham!

Et kart: For å komme seg UT I VERDEN er det viktig med et kart, men husk at verden begynner like utenfor døra vår.

Styrkedrikk: Oppdraget med å komme oss UT I VERDEN har pågått i noen tusen år nå. Utholdenhet er viktig for å nå målet. Gå med Guds kraft, for Gud kan gi styrke!

UT I VERDEN-prosjektet er Guds prosjekt, og Gud har ikke tenkt å gi seg. Menneskene i Sørøst-Asia (og andre steder også) er alt for viktige for det. Som oppmuntring ga Gud for lenge siden et syn til en som het Johannes som viser at lovsangen skal stige til Gud fra alle folkegrupper:

Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet. (Åp 7,9-10)

UT I VERDEN-prosjektet kommer til å lykkes, fordi det er Guds prosjekt. Vi går bare i Guds ferdiglagde gjerninger.

Det virker som at det var mange av de som var på gudstjeneste som skjønte at ekteparet skal gå inn i en viktig tjeneste det er verdt å støtte, for kollekten ble på 16 000.-. Det hjelper et stykke på veien – selv om det ikke dekker kostnadene for hele dette «UT I VERDEN»-prosjektet de neste 10 årene. Og vi håper det stiger opp mange bønner til Gud om at Gud skal bruke disse ordene og bokstavene som litt om litt skal ta form i den nye bibeloversettelsen til et språk i Sørøst-Asia slik at de kommer til tro på ham som er verdens Frelser.

Hvem var det som sa at det var kjedelig å være kristen?