En god 14-dagers-streak

Først ut var Ryenberget skole sitt misjonsprosjekt til inntekt for bygging av et leirsted ved Titicaca-sjøen i høyfjellet i Peru (samarbeid med NLM). Fra onsdag 13. nov og til og med søndag 17. nov hadde Ryenberget skole misjonsuke. Høydepunktet var om søndagen da det var skolens dag i kirka med info om prosjektet i Peru, innsamling av penger og mange aktiviteter i klasserommene som elevene og foreldrene gjennomførte.

Området i Peru der leirstedet skal bygges er sterkt preget av andinsk religiøsitet, der verdensbildet og religiøs praksis er preget av tradisjonell andinsk tro med ofringer til Moderjord og Fjellåndene. På leirstedet CAMPEL SIERRA (Campo Evangélico Luterano Sierra) skal barn og unge kunne samles til leirer for å bli kjent med Jesus og leve som hans etterfølgere.

Etter at alle bidragene til skolens misjonsprosjekt i Peru er talt opp er det klart at fra Ryenberget blir kr 86 090.- oversendt.

Men dette var bare begynnelsen, for lørdag 23. nov var det tid for årets julemesse. Kirkevestibylen, gymsalen og kirkestua ble forvandlet til en markedsplass for både ting og matvarer. Dessuten var det åresalg, «fiskedam» for barna og auksjon.

Denne gangen fokuserte menigheten på fire av DELKs misjonsprosjekter:

1. Støtte til DELK-utlendingene i Nordafrika (NLM),

2. Evangeliseringsprosjekt i Mongolia (NLM)

3. Andaktsbøker på mongolsk (NLM)

4. Støtte til Caspari Center (studiesenter) i Jerusalem (DNI).

Årets misjonsprosjekter introduseres

Etter drøye tre timers hektisk aktivitet var julemessa over og opptellingen viser en beholdning på kr 135 626.- som oversendes i sin helhet til DELKs misjonskomite.

Søndagen etter julemessa gikk takkofferet til misjon enda en gang. Med tanke på hvordan mange hadde «vrengt lommene sine» for å bidra dagen før, kunne fort tenke at dette lå an til å bli en «dagen etter»-ofring. Men opptellingen viste at det kom inn kr 18 970.-

Dette betyr at Ryenberget menighet sin 14-dagers-streak kommer opp i kr 240 786.-

Vi er overbeviste om at evangeliet ikke er en livsstil, men derimot at evangeliet er et budskap som forandrer livsstilen. Vi vet at det vi gir både bidrar til at mennesker kommer til tro på Jesus Messias og til evig liv. Samtidig forandre budskapet om Jesus og syndenes forlatelse også samfunnene vi arbeider i. Når Jesus flytter inn, så blir ikke livsstilen lenger den samme som før.

Men det finnes flere grunner til å gi. Den beste måten å kjempe mot materialisme og grådighet i eget liv er ved å gi. Selv pengene vi har tjent selv og betalt skatt på er ikke våre egne. Derfor gir vi – slik at vi kan fortelle til oss selv at Jesus har helt rett da han sa «Det er saligere å gi enn å få» (Apg 20,35b).

I et av verdens aller rikeste land er kampen mot materialisme og grådighet ikke vunnet med en 14-dagers-streak til misjonen. Derfor blir det ofring i Ryenberget allerede førstkommende søndag.

Publisert 27. nov 2019. Redigert 28. nov