DNI 175 år! Jubileumsgudstjeneste i Ryenberget kirke 22. sept

En av misjonsorganisasjonene DELK samarbeider med er Den norske israelsmisjon (DNI). Det har nå gått 175 år siden 1844, så vi snakker om Norges nest eldste misjonsorganisasjon.

Hovedmarkeringen av 175-årsjubileet til DNI på Østlandet vil være i Ryenberget kirke 22. sept kl 11:00. Denne søndagen blir den siste i temaserien til Ryenberget menighet der vi har gått fra «I Jesus», via «For hverandre» og til «Ut i verden».

Av grunner bare Gud vet, så valgte han å åpenbare seg for oss mennesker gjennom et spesielt folk – det jødiske folk. Profetene kom først til israelsfolket. Da Gud ble menneske, så valgte han å bli jøde. Evangeliet er «for jøde først» (Rom 1,16). De første som kom til tro på Jesus var jøder.

Hadde ikke disse jødiske apostlene vært lydige mot Gud og vitnet om den Messias som Gud hadde sendt også for de andre folkeslagene – så hadde vi ikke hatt noe som het «Ryenberget kirke».

Men i det landet og i det folket Gud kom først til, er det i dag under 0,5% som tror på Jesus som Messias. Et så lavt tall er et kall, akkurat som apostelen Paulus (eller Sha’ul som han het på hebraisk) skrev om sitt eget jødiske folk: «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst.» (Rom 10,1)

Velkommen til jubileumsgudstjeneste med nattverd og etterpå en kirkekaffe med info og quiz!

Representanter for det jødiske folk.