Diakondrakt, S+ og giverglede

Søndag 23. august var det gudstjeneste (nesten) som vanlig i Ryenberget kirke. Kristoffer prest preket om «En Gud som forsørger». Hva vil det si at vi ikke kan tjene både Gud og Mammon (pengene)? Hva vil det si at Gud forsørger liljene på marken og at Gud vet hva vi trenger?

Søndagsskolen i Ryenberget har vokst en del. Aldersspennet har blitt ganske stort. Slike luksusproblemer er vi glade for. Denne søndagen kunne vi for første gang tilby både søndagsskole for de minste (0-6 år) og S+ for de litt eldre barna (1.-6.-klasse). Fem barn ble med på S+ på denne premieredagen. Dette høstsemesteret blir det S+ ca én gang i måneden.

Men før søndagsskolen og S+ gikk ut, så leverte de misjonsbøssene som de har hatt hjemme en stund (litt lenger enn planlagt pga koronaviruset). Barna hadde lært seg om stefanusbarna i Kairo (et av DELKs misjonsprosjekter) og i bøssene var det hele kr 1161.- å finne, det meste i mynter.

Denne dagen ble også den første dagen den nye diakondrakten ble tatt i bruk. Elisabeth har vært diakon i Ryenberget i mange år allerede, men etter vedtak på menighetsmøtet om diakondrakt, så kunne den liturgiske drakten nå tas i bruk.

Elisabeth i diakondrakten med skråstola.

Når det kom til tid for ofring til DELKs misjonsprosjekter var det tydelig at ordene i prekenen om at materialismen bekjempes best ved å gi, hadde blitt hørt. Kr 22 525.- ble samlet inn en helt vanlig søndag – for at Jesu navn skal bli trodd, elsket og etterfulgt på mange steder i verden.

Og hvis noen lurte på bildet lengst opp i artikkelen, så er det med for å fortelle at nå er alle bokstavene på plass igjen i skiltet på kirkeveggen. Vi takke vaktmester Ole for innsatsen!

Publisert 25. aug 2020. Skrevet av Andreas Johansson