Dagens andakt torsdag 31. desember

La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet!

Av Fred Søndby, eldste

Som ung gutt syntes jeg det var spennende å lytte til hva de voksne snakket om. Det var selvsagt mye jeg ikke forstod, og mye jeg gjorde meg mine mer eller mindre velfunderte tanker om. Særlig var det spennende å lytte til hva eldre kristne snakket om, spesielt når samtalen dreide seg om åndelige ting. «Guds forekommende nåde» husker jeg av og til ble nevnt i slike samtaler, noe som for en oppvakt tolvåring lød både mystisk og litt uforståelig. Særlig ordet «forekommende» pirret nysgjerrigheten.

Bibelordet vårt i dag, på denne siste dagen i 2020, finner vi hos Johannes 14,27, der det står: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet

Dette med angst og motløshet er det mange som kjenner seg igjen i nå mens dårlige nyheter om økende smitte og dødsfall preger nyhetsbildet fra mange steder i verden Millioner av mennesker lengter etter fred og en trygg framtid. Derfor er denne hilsenen fra Jesus høyaktuell i dag. Mange lengter etter å oppleve denne dype og ekte freden som Jesus taler om her i sin avskjedstale til disiplene – en fred med en dypere og helt annen karakter enn en skjør og menneskeskapt fred, slik verdens ledere forhandler om – men som ikke har noen varig karakter eller struktur. Må Guds fred, og det kristne håpet fylle våre hjerter og vårer tanker i året som ligger foran oss! Og la oss også med frimodighet formidle dette gode budskapet til mennesker vi møter i våre daglige omgivelser. 

Men det er når vi leser i Bibelen om alt det vakre og gode Gud har skapt, og som er tilgjengelig for alle, enten vi er troende eller ikke, at dette med Guds forekommende nåde dukket opp i tankene mine. Når noen sier at de heller vil gå ut i naturen og la seg inspirere av Guds skaperverk, enn å ta Guds kall om bot og omvendelse inn over seg, er man i ferd med å bevege seg inn på en blindvei. Bibelen lærer oss at Gud kaller og drar oss ved sin Hellige Ånd, men det er vi selv som må ta en aktiv beslutning, og si ja til Guds kall. 

Vi står ved utgangen av 2020, et år som har blitt helt annerledes enn vi kunne tenke oss på forhånd, og som har blitt et vanskelig år for mange av oss. Men samtidig ligger et nytt og ubrukt år foran oss. Det er lett å føle både frykt og avmakt ved et årsskifte. Da oppleves det trygt og meningsfylt å ta inn over oss løftet fra Jesus, slik han uttrykker det hos Matt. 28,20: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Jeg ønsker alle som leser dette et godt og fredelig nytt år, i Jesu navn!