Dagens andakt fredag 30. april

Rom 11,13-20

Håp om frelse!

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem (Rom 11,13-14).

Paulus er med rette kalt hedningenes apostel. Her bruker han betegnelsen om seg selv, og understreker at han setter denne tjenesten høyt. I sin hilsen, innledningsvis i Romerbrevet, beskriver han sin tjeneste og sitt oppdrag; «Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn» (Rom 1,5). Vi aner videre Paulus lengsel etter å få reise til Roma for å forkynne evangeliet; som er Guds kraft til frelse for dem som tror, jøde først og så greker (Rom 1,16).

Paulus har et inderlig håp om at hans misjon til hedningene også skal føre til «misunnelse og frelse» for sitt eget folk Israel. Han glemmer ikke hvem han er og heller ikke løftene Gud har gitt til sitt eget folk. Bildet av «brøddeigen» og «oljekvisten» viser at Gud fremdeles ser storheten i dette folket, som er velsignet av ham. 

Teksten i dag tar oss med inn i den store frelsesplanen Gud har for både jøder og hedninger. Det kan se ut som om rekkefølgen i denne planen ser litt annerledes ut enn i verset over, «jøde først og så greker». Nå nevner Paulus den ville oljekvisten (hedningkristne) som er blitt podet inn og har fått sevjen fra roten sammen med de grenene som nå er brukket av (Israel). 

Paulus store håp og ønske om å se hele Israel frelst lever også i dag! Misjonsbefalingens budskap og oppdrag om å gjøre alle folkeslag til disipler er et steg på veien til frelse for Israel. La oss be vår Herre om frimodighet og muligheter til å være med å fullføre dette oppdraget!

Åkrane kvitnar mot hausten.

Himmelens rike er nær.

Han som er sanninga, vegen og livet,

mønstrar med kjærleik sin hær.

Himmelens rike er nær!  

Haldis Reigstad, 1990

Nr 965, Pris hans navn