Dagens andakt torsdag 26. nov

Hvor bor visdommen?

Av Andreas Johansson, menighetssekretær

Kapitel 28 i Jobs bok har to nøkkelord: Sted (makom) og visdom. Gullet har sitt sted hvor det vaskes ut (v.1) og safiren har sitt sted (v.6). «Men visdommen, hvor finnes den? Hvor har forstanden sitt bosted

Visdom på hebraisk rommer alt fra dyktighet i håndverk, kunstneriske evner og faktakunnskaper – men det å ha visdom handler særlig om å skjønne hvordan verden er innrettet på en slik måte at det fører til et harmonisk og godt liv.

Om en så vet alt om gruvedrift og har kontroll på hvor gullet og safirene finnes – og våre dagers vitenskap har kommet mange elefantskritt videre etter at Jobs bok ble skrevet – så er ikke visdom tilgjengelig verken på netthandel eller gjennom et fag på universitetet: «Mennesket vet ikke hva den [visdommen] er verdt. Den finnes ikke i de levendes land» (v.13). 

Dagens bibelord fra Job 28,20-28 stiller spørsmålet på ny: «Hvor kommer da visdommen fra? Hvor har forstanden sitt bosted?» (v.20) Har vår sivilisasjon full av visdom til å leve et godt liv i pakt med betingelsene vi har som mennesker? Nei, slikt har ikke mennesker. Det er til og med slik at avgrunnen og døden sier: «Vi har bare hørt om den [visdommen]» (v.22b).

Selvsagt er vi glade for alle de forskerne som driver vaksineforskningen framover mot vaksine for covid-19, men vi skal også huske hva det var som gjorde at viruset spredde seg så raskt over hele kloden. Globaliseringen med dertil hørende teknologi og økonomiske ambisjoner – menneskeskapt og bejublet – var en «god» fødselshjelper for pandemien. I hvor stor grad er egentlig teknologi, forskning og valgfrihetsrevolusjonen preget av visdom?

Hvem kjenner visdommen?  «Gud kjenner veien til visdommen. Han vet hvor den har sitt sted» (v.23). 

Og Gud var ikke taus: «Så sa han til mennesket: Å frykte Herren, det er visdom, å vende seg bort fra det onde, det er forstand.» (v.28)

Når vi mennesket bøyer hodet for vår Skaper og ser de grenser og rammer Skaperen vår har gitt oss, da ser vi tilværelsen i et annet lys: visdommens lys.

Og Gud er fortsatt ikke taus, for han ordnet det slik at Visdommen sitt sted ble jorden:

«Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes» (Matt 11,19).

Kristus/Messias Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud (1 Kor 1,30):