Dagens andakt torsdag 26. mars fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

Du er velsignet

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Dagens bibelord: Ef 1,3-6

Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen..

Det er noe godt som treffer meg i dagens bibelord. Og når jeg tenker etter er det ordet om velsignelse som gir meg en følelse av glede og trygghet. 

De siste dagene og ukene har vært uvanlige og uvirkelige på mange måter. Viruset som herjer i vårt land og andre deler av verden, skaper frykt og uro, og kaos. I Norge lever mange dagene sine ganske så annerledes enn vi pleier. Det er utfordrende for de fleste, alle er vi berørte på en eller annen måte.

Samtidig ser vi stadig tegn på at våren kommer. Snart skal vi se alt i naturen spire og gro. Kanskje får vi i denne tiden mulighet til å ta innover oss det store i Guds mangfoldige skaperverk. For mange oppleves lysere og lengre dager som en velsignelse etter vintermørket.

Kjell Aukrust ville fylt 100 år i disse dager. Han fikk gjennom sitt forfatterskap sette fokus på de små hverdagslige ting, utfordringer og gleder. En journalist i Aftenposten skrev følgende ord om forfatteren.

Det er så mye undring hos Kjell Aukrust. Og så mye omsorg. Det kan være så ellevilt det vil, men takknemligheten over lyset og livet ligger hele tiden under. Han hyller naturens undre og det beste i menneskene. Så lar han også Ludvig stå noen øyeblikk i målløs beundring for skaperverket ved synet av den første hestehoven som har presset seg opp gjennom snøen. Så fremsier det lille engstelige pinnsvinet den veldigste velsignelsen som noen gang er formulert: «Gud velsigne Vår Herre.»

Dagens tekst får meg til å undre meg over de gode tingene som også skjer i og rundt meg.  Det er ting i hverdagen som jeg setter mer pris på. Små ting som fanger oppmerksomheten min, som jeg ellers ikke ville lagt merke til. Har du velsignelser i livet ditt, gode ting som hjelper deg gjennom de utfordrende dagene?

Velsignelse er å formidle noe godt. Det handler om alt det gode vi får fra Gud, og det handler om vår lovprisning, som et svar på hans nåde. Velsignelse er på samme måte som bønn utrykk for en relasjon. En relasjon mellom Gud og hans barn. De ord som brukes om velsignelse på hebraisk (barak) og gresk (evlogein) sier oss noe viktig om hva velsignelse er. Det er nemlig de samme ord som brukes om menneskets lovprisning av Gud. På den måten knyttes Guds velsignelse og menneskets lovprisning sammen. Den aller største velsignelsen vi tar imot, er den velsignelsen Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus. I kjærlighet og etter Guds gode vilje har vi fått rett til å være hans barn. Til lov og pris for hans herlighet og nåde. 

Må Gud vår Far, som skapte oss, velsigne oss.

Må Sønnen, som døde for oss, beskytte oss.

Må Ånden, som bor i oss, veilede oss.

Amen.

Publisert torsdag 26. mars 2020.