Dagens andakt torsdag 14. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

Dåpens liv 

Av Andreas Johansson, menighetssekretær

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. (Apgj 2,42-47)

3000 personer hadde nettopp kommet til tro på at Jesus fra Nasaret er Messias, blitt døpt og fått Åndens gave. Nå skulle dåpslivet leves. Hva er viktig for en som har blitt døpt?

 • De holdt seg til apostlenes lære, dvs autoriteten for liv og lære var hentet fra Herrens egne utsendinger. Ingen er døpt for å vedta egne demokratiske retningslinjer og lærepunkt.
 • De holdt sammen med andre som også tilhørte Jesus – eller Yeshua som han heter på hebraisk. Versene handler om en jødisk menighet i Jerusalem. Det å følge Jesus er noe «vi gjør sammen», ikke bare i lokalmenigheten vår, men også sammen i meningen «jøder og hedninger som tror på Jesus i fellesskap».
 • De brøt brødet, dvs de feiret det vi oftest kaller «nattverd». Jesus innstiftet nattverden i et påskemåltid der påskelammet ble slaktet og der håpet om det nye Jerusalem var levende. Nattverden er det samme som å feire påskemåltid, for «vårt påskelam er slaktet, Kristus» (1 Kor 5,7).
 • De holdt seg til «bønnene». De møtte opp til de daglige og faste bønnene i tempelet og deltok i dem. De pleide å be bla fra Salmenes bok.
 • Guds kraft var hos dem, og mange under og tegn skjedde hos de troende. Ærefrykt for Guds kraft og hellighet omkranset Guds menighet. Gud er den samme den dag i dag – like hellig og like mektig.
 • De solgte ut kapitalen sin for å kunne dele med hverandre, og med dem som trengte hjelp: «Jorden og det som fyller den, hører Herren til» (Sal 24,1).
 • De fortsatte å møte i tempelet, dvs de fortsatte å leve som jøder. Som nydøpte disipler av Jesus fortsatte de å være en del av folket sitt.
 • De sang og lovpriste Gud. Lovsangen til himmelens og jordens Skaper er et tegn som følger de som tror – fordi Gud er god og fortjener lovsang og hengivelse.
 • De viste oppriktig og hjertelig glede. Ekte glede over Guds gaver hører med til livet som døpt. 
 • De var godt likt av hele folket. Joda, det står om motstand og forfølgelse allerede fra kapittel fire i Apostelgjerningene. Men det begynner med at det nye livet disse nye disiplene har begynt å leve, gjør dem godt likt av naboer og folk flest.
 • Herren la hver dag til nye som lot seg frelse. Smittetallet for «tro og disippelliv» var et stykke over 1.

Publisert torsdag 14. mai 2020.