Dagens andakt torsdag 14. januar

Sal 107,1-9

De ropte til HERREN

Av Andreas Johansson, menighetssekretær

Salme 107 gjenforteller menneskelige erfaringer av det tøffere slaget: De som fór vill i ørken og ødemark, de som ikke kom fram til en by de kunne slå seg ned i og bo i, de som sultet og tørstet fordi de ikke fikk mat. 

Det er nesten som at salme 107 ble skrevet som en profeti om hvordan israelsfolket/det jødiske folk skulle mangle fast bopel og jages fra land til land. Den menneskelige historien kjenner mange andre folkeslag og grupper som har vandret som flyktninger uten å komme fram til et trygt sted de kunne bo. Vi kjenner alt for mange slike eksempel.

Hvordan skal en håndtere en slik lidelse? Bibelen – og særlig Salmenes bok – rommer mange klagesalmer, så ja, det er både lov og anbefalt å sette ord på smerten. Kan det stå ord som «Reis deg! Hvorfor sover du, Herre?» (Sal 44,24a) i Bibelen så skal det godt gjøres at vi kan klage på en mer kraftfull måte enn salmeforfatteren selv.

Selv om det er viktig å lære seg å klage til Gud når vi har det vondt, så er ikke klaging det eneste som bør gjøres. Salme 107 begynner med «Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.»

Det står ikke «Pris Herren for alt som er smertefullt og dyrk alle plagene», men det står «Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn». 

Er Gud verd vår lovsang eller ikke? Finnes det noe i Guds karakter som gjør at vi kan stole på at Gud vil ordne opp? Finnes det noe i Guds personlighet som gjør at vi tør å vende oss til ham igjen og igjen?

Gud presenterer seg som «god». Gud er ikke enig i det som er vondt. Guds miskunn, eller velvilje (chesed på hebraisk) varer evig. Gud har gitt og Gud har tenkt å fortsette å gi. Gud har reist opp mennesker og har tenkt å fortsette å reise mennesker opp.

De trengslene og problemene folk opplever i Salme 107 er både «for sin egen dumskaps skyld» og «vi kunne ikke noe for det». Det spiller ikke så stor rolle i denne sammenhengen, for spørsmålene er:

  • Er Gud god og vil du anerkjenne ham for det, eller vil du heller finne godhetens kilde andre steder?
  • Har Gud velvilje mot deg og alle mennesker og vil du rope til ham, eller vil du heller henvende deg til velviljen hos andre instanser?

Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.