Dagens andakt torsdag 11. februar

Matt 26,36-39

Gat Shmanim

Av Andreas Johansson, menighetssekretær

Navnet «Getsemane» er en gresk versjon av et hebraisk navn, Gat Shmanim, som betyr «olivenpresse». For å få ut mest mulig olivenolje fra olivenene, så må olivenene knuses og presses av store steinhjul, som i olivenpressen på bildet.

Det var nettopp i «Gat Shmanim», i «Olivenpressehagen», som Jesus gikk inn for å be, mens han kjempet med sorg, gru og dødsangst. «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!», sa Jesus til de tre disiplene som var med ham inn i hagen.

Jesus kastet seg med ansiktet mot jorden og bad til Gud Far i himmelen. Noe forferdelig smertefullt var i ferd med å skje. Smerte gjør alltid ondt. Var det noen mulighet for Jesus å slippe unna? 

Bønnespråket til Jesus er preget av de hebraiske Skriftene. Derfor sier han: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi». «Beger» kan sikte til et festmåltid som i Salme 23,5 «Mitt beger renner over», men når Jesus bruker ordet «beger» i bønnene sine i Gat Shmonim (altså det som på gresk kalles «Getsemane»), så sikter han til profetene JeremiaEsekiel og Habakkuk sin forkynnelse om «vredebegeret» som må drikkes av både Israelsfolket og «alle kongene i nord, både nære og fjerne, den ene etter den andre, ja, alle kongerikene som finnes utover jorden» (Jer 25,18.26). Måten disse profetene forkynner om dette «begeret» på lar det være tydelig at Gud ikke bare er «skuffet», men oppriktig sint på all synd og all ulydighet mot himmelens og jordens Skaper som foregår rundt forbi. Språkbruken hos profetene når de forkynner om «vredebegeret» fra Gud er så kraftig at tekstene ikke egner seg for søndagsskolen og snaut nok for ungdomskveldene heller.

Jesus synes absolutt ikke det er gøy å drikke Guds «vredesbeger». Tvert om. Jesus har dødsangst og er full av sorg og gru mens han ligger med ansiktet mot jorden og ber i Gat Shmanim.

Likevel ber Jesus: «Men ikke som jeg vil, bare som du vil». Jesus var villig til å ta på seg straffen og «vredesbegeret» på vegne av hele menneskeheten. Han var villig til å bli knust, slik olivenene i en olivenpresse (gat shmanim) blir knust for at oljen skal komme til nytte.

Han gjorde det fordi at han elsker deg og alle andre mennesker!