Dagens andakt torsdag 10. juni

Jes 25,6-9

Gud er for forandringer

Av Andreas Johansson, menighetssekretær

Dagens profetord fra profeten Jesaja uttrykker en veldig stor kontrast mellom situasjonsbeskrivelsen (det som er) og visjonen/profetien (det som skal bli). Det å kalle Gud «konservativ» kunne ikke bli mer misvisende!

Situasjonsbeskrivelsen i dagens vers er slik: 

  • Død og det som hører med er en realitet ingen kommer unna.
  • Tårer, sorg og smerte er et veldig vanlig fenomen. 
  • Folkeslagene har et «slør» som dekker dem. Utfra f.eks. Jes 29,10 og Jes 60,2 er det nærliggende å forstå dette «sløret» som alt det som hindrer nasjonene på jorda å forstå Guds planer, hensikter og vilje – og som gjør at også forestillingsevnen om hvilke forandringer som er mulig å få til (for Gud) forsvinner.

Guds visjon i dagens vers er slik:

  • Det skal bli fest med den beste festmat for nasjonene på jorda.
  • Gud skal «sluke døden» for alltid, dvs «døden» som fenomen skal forsvinne.
  • Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.
  • Gud skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden. Pga kontrasten mellom «alle folk» i v. 6-7 og «sitt folk» i v.8 sikter «sitt folk» i første omgang til at det jødiske folks vanære skal forsvinne.
  • «Sløret» som dekker alle folkeslagene skal «slukes», dvs kortsiktigheten og mangelen på (eller uviljen til?) innsikt i Guds enorme forandringsplaner for denne verdenen skal forsvinne.
  • «Tro» byttes ut med «observasjon»: «Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!»» (v.9)