Dagens andakt tirsdag 23. juni fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – nå med et maksantall på 200 stk per samling, på betingelsen at lokalene kan romme så mange mennesker med én meters avstand. For kirkerom og gymsal i Ryenberget vil det betyr flere enn 50, men langt under 200.

Ryenberget menighet vil fortsette å publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook fram til og med tirsdag 30. juni. Da tar andaktsskriverne sommerferie. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

Se, Guds lam

Av Håkon Valen-Sendstad, prest

Vi er i dagens tekst vitne til at Johannes´ disipler forlater ham og går til Jesus i stedet. I Joh 3 kan vi lese om det samme. Det kommer noen til ham og sier; han som du vitnet om, han døper nå, «og alle går til ham». 

Johannes har i en periode vært en svært innflytelsesrik forkynner. Men nå blir han i løpet av kort tid satt til side, og alle går nå fra ham til Jesus. 

Menneskelig talt kunne man tenke at det vekket ubehagelige følelser hos Johannes, kanskje gjorde ham åndelig sjalu. «Er ikke jeg viktig lenger»? Men Johannes var en sann Guds mann. At folket nå søkte Jesus var ikke et problem, det var den største glede for ham. Hele hans forkynnelse hadde hatt ett sikte; å lede folket til Jesus. Han sier i Joh 3,28f: «Dere er selv mine vitner på at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta».

Far til Johannes, Sakarja, fikk løfte av engelen Gabriel, om at hans sønn skulle «få mange i Israel til å vende seg til Herren, deres Gud» (Luk 1). Det er dette løftet vi ser oppfylles når de som fulgte Johannes nå går til Jesus. 

Johannes sa tre ord: «Se, Guds lam», og hans disipler forlot ham og gikk til Jesus. Hva som lå i de ordene må de ha skjønt, selv om de nok ikke forstod fullt ut. De visste hvilken betydning offerlammet hadde etter loven, for hvert år bar presten frem et lam som offer for folkets synder. Når Johannes nå peker på Jesus som Guds lam, da forsto de, at der er han som skal frelse dem fra synden. 

Det er ikke så ofte vi ser slike «resultater» av forkynnelsen. I vår tid er det ikke ende på mange ganger, alle de midler vi bruker for å «lokke» mennesker til å komme til Jesus og være med i kirken. Men spørsmålet vi kanskje kan trenge å stille oss, er om vi noen ganger  glemmer den viktigste forutsetningen for å komme til Jesus. Hvorfor kom folket til ham? Det var én grunn. De var i nød, syndenød. 

Der synden blir levende for et menneske, der er veien ryddet og gjort rett inn til Herren. Ingen kan lokke, tvinge, overtale eller prøve å smigre noen inn til Jesus. Men der et menneske ser sin synd, der vil det bli en trang i hjerte for å komme til ham. Det var jobben Johannes hadde fått i oppdrag å gjøre. Han skulle få folket til å omvende seg fra sin synd og forberede seg på å ta imot han som skulle komme og forløse dem. 

Andreas, Peters bror, var den ene av de som forlot Johannes og fulgte Jesus. Han ble med Jesus hjem og var sammen med ham den dagen, og innen kvelden kom, både så og trodde hans hjerte at Jesus var Messias. Det Johannes hadde talt, stemte, og han gjør deretter det en levende tro alltid gjør; forteller videre om Jesus. 

Det er verdt å legge merke til hva Andreas sier til sin bror Peter. «Vi har funnet messias». Han sier ikke at de har møtt ham, men funnet ham. Andreas hadde søkt og lett etter Messias, Herren, av et oppriktig hjerte. Nå hadde Johannes forkynnelse ledet ham frem. Da han fulgte etter Jesus, kalte han ham først Rabbi, lærer. Men når dagen var omme, var Jesus blitt hans Messias. Han opplever at løftet Herren har gitt står ved lag: «Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel» (5 Mos 4,29). 

«Se, Guds lam». Må Gud la våre hjerter få se det klart.

Ha en velsignet dag!

Publisert tirsdag 23. juni 2020.