Dagens andakt tirsdag 19. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

Guds barmhjertighet 

Av Håkon Valen-Sendstad, prest

Vi hører i dag hvordan Daniel ber for sitt folk og for den fortvilte situasjonen de er i. Det er en inderlig bønn om nåde og at Gud må høre og se deres nød.

Vi mennesker kan komme i situasjoner i våre liv som er så tunge å bære, at vi ikke skjønner hvordan vi skal klare å komme igjennom dem. Det kan være på grunn av tap av noen av våre kjære, sykdom, angst og uro for fremtiden, eller motgang av annet slag som man føler aldri tar slutt. For noen kan livet oppleves å ligge i ruiner, slik Daniel beskriver Israels folket. 

Når vi kommer i slike vanskelige situasjoner i livet, ber vi gjerne til Gud om hjelp og styrke til å klare de onde dagene man står i. Men det som lett kan skje når vi ber til Gud i vår fortvilelse, er at vi tenker; om Gud hører min bønn og vil hjelpe meg, er avhengig av hvordan jeg ber og hvordan jeg oppfører meg. Ber jeg mye og oppriktig, og er ekstra oppmerksom i tiden fremover, vil nok det påvirke Gud og hans svar og hjelp til meg. 

Daniel minner oss på noe veldig viktig med sin bønn i dag, for han sier, at det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger vi kommer frem for Gud og ber om nåde, men det er i tillit til hans store barmhjertighet

Når Jesus lærer disiplene å be, sier han at vi ikke skal be som hedningene som bruker mange ord (Matt 6,7). De ber med en forestilling om at jo mer intenst de ber og jo flere ord de bruker, jo større sjanse er det for at de blir hørt. 

Men slik er ikke Gud. Vi trenger ikke å prestere noe med våre bønner for at han skal forstå hva vi trenger. Tvert imot, sier Jesus. Han vet hva vi trenger før vi har bedt om det (Matt 6,8). Når vi kommer til Gud, er det en ting han ønsker fra oss, og det er at vi skal ha tillit til ham og vite at han kun vil oss godt. Det er i tillit til Guds barmhjertighet at vi kommer frem for ham, sa Daniel. 

På samme måte som barna kan komme fortvilet hjem og ikke trenger å si noe for at vi som foreldre skal skjønne at det er noe galt, på samme måte er det med Gud. Han kjenner oss. Han ser hver tanke, smertefulle følelse og fortvilelse hos oss. 

«For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som oss, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid», står det i Heb 4,15.

Gud har ikke satt noen betingelser for at vi skal få komme frem for ham med vår nød. Tvert imot. Han inviterer oss til frimodig å legge frem vår nød for ham og ikke vente, så vi kan finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rett tid. Jesus ble prøvet i alt, nettopp for at han skulle være i stand til å lide med oss som vår bror, og gi oss den barmhjertighet og trøst vi trenger i rett tid. Han har lovet å hjelpe oss og gi oss hvile fra alle byrder. Bare han kan love det, for han er den eneste som er i stand til å gjøre det (Matt 11,28)

Ha en fortsatt velsignet dag!

Publisert tirsdag 19. mai 2020.