Dagens andakt onsdag 9. juni

Alle hjertelig velkommen!

Av Fred Søndby, eldste

Det blir noe sårt og leit over situasjonen, om noen inviterer til et stort gjestebud, dersom det en stund etterpå bare strømmer inn avbud med mer eller mindre troverdige unnskyldninger. Det er akkurat detter som teksten vår i dag beskriver, slik vi leser den i Luk 14,15-24. Alt er gjort i stand, og verten sier at nå er det bare å komme, for alt er gjort ferdig, – men ingen av de som ble invitert kommer. 

I over et år har likevel mange av oss her i Norge opplevd omtrent det motsatte av denne situasjonen. Med stengte kirker og forsamlingshus, med utsatte eller svært begrensede feiringer av dåp og bryllup, og med gravferder kun for de aller nærmeste. Om noen av oss tidligere kunne synes det ble for mye feiring, har vi alle merket hvor krevende det er å ikke kunne være en aktiv del av et fellesskap. Det er derfor så ekstra velsignet og godt igjen å bli invitert til gudstjenester og nattverd med samling rundt Herrens bord nå i disse dager, når kirkene gradvis blir åpnet igjen. Da føles det ekstra godt å kunne ta imot innbydelsen, slik den bli uttrykt også i dagens tekst: «Kom! For nå er alt ferdig!»

«Alle, alle vil vi ha med!» husker jeg at vi sang på søndagsskolen. Vi også inviterer til våre kristne fellesskap, og sier gjerne, slik det alltid stod i møteannonser i aviser og på plakater i gamle dager, før internett overtok, at «alle er hjertelig velkommen!» Likevel var det mange som ikke kom. Noen kanskje fordi de ikke følte seg bra nok, og andre fordi de trodde at de der inne følte seg så mye bedre enn det de selv gjorde. Og noen var kanskje syke eller funksjonshemmet, og hadde gjerne villet komme om noen hadde tilbudt seg å hente dem. 

Akkurat nå lever vi i et slags tidsskille. Et skille mellom det som var før og det som venter oss etter koronaen. Det blir en ny begynnelse, en start på noe vi ikke helt vet hvordan blir. Håpet er at både de vi hadde et kristent fellesskap med i menigheten tidligere, kommer tilbake når dørene igjen åpnes, men også at nye ansikter vil dukke opp. Vil du være med på å åpne opp, og invitere nye inn i våre fellesskap? Jeg spør meg selv om det samme! For her må vi alle være med.

Jesus vil at vi virkelig skal gjøre en ekstra innsats for å få med oss nye mennesker inn i vårt kristne fellesskap. Han vil at vi skal gå ut på veiene og stiene og nøde dem vi møter til å komme inn, slik tjenerne fikk beskjed om å gjøre i teksten vår. Så la oss blåse liv i den gamle søndagsskolesangen, og virkelig synge det ut i dag på denne vakre forsommerdagen:

Alle, alle vil vi ha med, – vil vi ha med til himlen! Alle, alle vil vi ha med til himlens lyse land! Kom! For nå er alt ferdig!