Dagens andakt onsdag 5. mai

Det er makt i de foldede hender

Av Fred Søndby, eldste

I dag handler andakten vår om bønn, og bibelordet vårt, som står skrevet hos Matt 6,7-13 er fra bergprekenen, den mest kjente og trolig mest omtalte av de talene Jesus holdt mens han gikk iblant oss her nede på jorden. Med enkle og klare ord, illustrert med like klare og forståelige eksempler skildrer Jesus i disse kapitlene, fra kapitel 5 til 7 i Matteusevangeliet forholdet mellom oss mennesker, slik det skal og bør være om lovens bud blir etterlevd, både på et indre og ytre plan.

Men Bergprekenen handler også om vårt forhold til Gud, og om hvordan vi mennesker på en enkel og oppriktig måte kan komme til Gud som vår far, som har omsorg for oss og vet hva vi trenger. Her behøves ikke mange godt formulerte ord og vendinger eller noen form for omskrivninger. Gud kjenner oss og vet hvilke behov vi har, slik en omsorgsfull og kjærlig far kjenner sine barn. Likevel ønsker Gud at vi skal be til han i sann oppriktighet og ærlighet, slik et barn kommer til sin far og forteller om det som ligger på hjertet.

Noen ganger føler vi at det er lett å be, og at vi gjennom bønnen får lesset av det som tynger oss og det vi er redde for. Andre ganger føles det vanskelig, kanskje fordi vi har blitt dratt inn i en vanskelig situasjon der vi har kommet til å ha sagt eller gjort noe vi ikke burde. Guds farshjerte banker for oss uansett. Han er rede til å ta imot oss og gi oss sin tilgivelse, så sant vi er ærlige og bekjenner det vi har gjort feil. Alt dette kommer til uttrykk i den bønnen Jesus har lært oss å be, bønnen som kalles Fadervår, eller slik den begynner i vår nyeste bibeloversettelse med Vår Far.

«Det er makt i de foldede hender» – synger vi i en av våre mest kjente og kjære kristne sanger. En sang som har blitt sunget og som mange har et nært forhold til, langt utover våre indre kristne miljøer. I mange år var det knapt nok en ønskekonsert på NRK uten at denne sangen ble sunget. Det sier noe om gudslengselen som finnes hos de aller fleste, og dermed også om at bønnens muligheter er både mange og store, og at det kan bety mye for mennesker vi møter på vår vei, og som vi omslutter med forbønn.

Og kommer det dager i livet ditt da du opplever at overskuddet er borte og at tanken på bønn virker vanskelig, så begynn med et enkelt Fadervår. Da er kontakten gjenopprettet, og bønnens ånd vil igjen fylle deg og gi deg ny kraft og frimodighet til å fortsette vandringen gjennom livet. Måtte nådens og bønnens ånd fylle oss, og gi oss kraft til å ta et nytt skritt på troens vei, også når det er mørkt omkring oss. Da kan vi oppleve Guds nærvær og omsorg, nettopp slik det skildres i denne kjente sangen:

Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små, men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få. 

Nr. 537 i DELKs salmebok